Yazı İşleri Müdürlüğü

MÜDÜR Selami Günaydın
ÖZGEÇMİŞ Selami Günaydın, 1958 yılında Bolu'da doğdu. İlk okulu Bolu'da , liseyi Gerede (Bolu) İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1982 yılında Bursa Üniversitesi İktisadi ve Sosyal ... devamını oku
TELEFON 0212 455 23 25
SANTRAL 0212 455 13 00
FAX 0212 455 26 20
ADRES İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih / İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Kurum içinde bilgi ve belge akışının sağlıklı, hızlı ve güvenli bir biçimde yürütülmesini sağlar,
 • Başkanlık adına gelen her türlü resmi evrakın, vatandaş istek ve şikâyetlerini içeren dilekçelerin kabulünü, kaydını, havalesini ve ilgili yerlere teslimini sağlar,
 • Gelen evrakın hangi birime havale edileceği Başkanlık ve Müdürlük Makamınca belirtilir. Önemine göre havalesi Başkanlık makamı tarafından yapılması gereken evrakı ayırır ve üst makamlara sunar,
 • Genel Sekreter, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanlarına gönderilip havale edildikten sonra geri gelen evrakı ilgili birimlere teslim eder,
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen dilekçelere işlem yapmadan Bilgi Edinme Birimine gönderir,
 • Posta yoluyla gelen veya vatandaş tarafından bizzat teslim edilen ancak; 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun 6. maddesinde belirtilen niteliklere haiz olmayan dilekçeleri işleme koymayıp hıfzeder,
 • Kayda alınan dilekçe veya resmi evrakın safahatı hakkında, evrak takip programında sorgulama yaparak ilgiliye bilgi verir.
 • Bilgisayar kaydına alınan dilekçe ve resmi evraka ait bilgileri içeren günlük listeleri alır, yasal süresi içinde arşivler,
 • Resmi Gazetede yayımlanan belediye ile ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, Yönetmelik, Bakanlar Kurulu Kararı, Kararname, Genelge ve emirleri takip eder. Başkanlıkça gerekli görülenlerle Başkanlık makamından Müdürlüğe havale edilen Başkanlık yazı ve emirlerini; yönetmelik, yönerge ve genelgeleri, birimlerimiz tarafından duyurulması istenen yazıları tebliğ formatında hazırlar, basımını yapar, dağıtım planına göre ilgili birimlere gönderir,
 • Müdürlükte üretilen tüm evrak ve belgeyi saklama süresi sonunda Arşiv Şube Müdürlüğüne teslim eder,
 • Özel Kalem Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve güncellenen resmi bayram, anma ve kutlama programlarını tebliğ formatında hazırlayarak ilgili birimlere gönderir,
 • Dini bayram programlarını Başkanlık tebliği olarak hazırlar ve ilgili birimlere gönderir,
 • Müdürlüğün bütçe teklifini hazırlar,
 • Müdürlüğün haftalık ve yıllık faaliyet raporları ile brifing raporlarını hazırlar,
 • Dilekçe veya resmi evrakın havale edilen müdürlükler tarafından yasal süresi içinde cevaplandırılıp-cevaplandırılmadığını evrak takip programı vasıtasıyla denetler. Cevap verilen yazılara bilgisayarda onay verir. Bir önceki aya ait cevaplanmayan evrak listelerinin dökümünü ilgili birimlere gönderir,
 • Müdürlükler arası yazışmaların alış-verişinde koordinasyonu sağlar,
 • Başkanlığımız birimlerinden Belediye dışına giden tüm yazı ve tebligat evrakını zimmetle teslim alır, ilçe ve ilk kademe belediye başkanlıklarına giden evrakları kuryelerine zimmetle teslim eder,
 • Valilik ve posta evrakının bilgisayar kaydını yaparak, müdürlük kuryesi vasıtasıyla posta evrakını PTT’ye, Valilik evrakını da İstanbul Valiliğine teslim eder,
 • Müdürlük personelinin özlük ve sicil işlemleri ile, Müdürlüğün ayniyat işlemlerini yürütür.
İmza Yetkileri Yönergesi Dosya indir
Yazışma Yönergesi Dosya indir
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 4
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler