Dış İlişkiler Müdürlüğü

MÜDÜR Raci Karaca
ÖZGEÇMİŞ 1963 yılında Tekirdağ’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümünden mezun olduktan sonra 1991 yılında Turizm ... devamını oku
TELEFON 0212 455 21 85
SANTRAL 0212 455 13 00 / 0212 455 21 86
FAX 0212 455 26 42
ADRES İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih / İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Belediyenin uluslararası kuruluşlar ile mevcut ilişkilerini geliştirmek ve yeni ilişkiler kurulmasını sağlamak,
 • Uluslararası kurum ve kuruluşlarla, Kültür ve Sanat kurumlarıyla ilişki kurmak ve işbirliği sağlamak,
 • Kentsel, Ulusal ve Uluslararası etkinliklere katılmak, müştereken veya münferiden bu tür etkinlikler düzenlemek,
 • Kültür, Sanat, Eğitim ve sosyal amaçlı mekan ve mahallerin İstanbul''a kazandırılmasında koordinasyon sağlamak,
 • İstanbul ile dünya kentleri arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulması ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesinde öncülük etmek,
 • Belediyeye intikal eden çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanların incelenip gerekli görülenlerin tercümesi ile birlikte ilgili birimlerimize ve ilgili kurumlara ulaştırılmasını sağlamak,
 • Yurtiçindeki mukim diplomatik misyon temsilcilerinin ve kentimizi çeşitli nedenlerle ziyaret eden yabancı konukların belediyemiz üst düzey temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerde tercümanlık hizmetlerini sağlamak,
 • Yurtdışındaki Belediyelerle bazı konularda iyi niyet ve işbirliği protokolleri imzalanmasını koordine ve uygulanmasını takip etmek,
 • İstanbul''a gelen üst düzey yöneticilerin karşılanma ve uğurlanmalarında Belediye Başkanını temsil etmek,
 • Belediye, bağlı kuruluş ve belediye şirket personellerinin yurtdışı görevlendirmeleri organize etmek ve vize başta olmak üzere görevlendirmelerle ilgili gerekli işlemleri tamamlamak,
 • Belediyece yapılan çalışmaların yabancı misyon temsilcilerine tanıtılması, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen çeşitli toplantılarda sunulmasını teminen yazılı ve görsel materyal geliştirmek,
 • Yaptığı çalışmalarla ilgili kamuoyunu aydınlatmak, toplumun ilgi ve bilinç seviyesini yükseltmek için; yerli ve yabancı,yerel, ulusal, uluslararası basın yayın araçlarından istifade etmek, her dilden broşür, dergi, kitap ve benzeri yayınlar yapmak, yaygınlaşmasını sağlamak,
 • Uluslararası kuruluş,kardeş kent ve diğer dünya kentlerinden gelecek misafirleri ağırlamak,gerekli programları yapmak, motivasyonlarını ve yetkililerle görüşmelerini sağlamak,
 • Yerel yöneticilik alanında yapılacak gezi gözlem ve dokümantasyon incelemelerinde gerekli altyapıyı hazırlamak,
 • Kalkınmış ülkelerdeki şehircilik yapısını ve insan kaynaklarının incelenmesini sağlamak, birikimlerin aktarılmasına zemin hazırlamak,
 • Kardeş şehir uygulamaları ile farklı kültürlerin birbirlerini tanıması ve yakınlaşmasını temin etmek, halklar arasında kardeşlik duygusunu geliştirecek etkinlikler düzenlemek,
 • Dış medyada İstanbul''u takip etmek, elde edilen bilgileri ilgili makamlara ileterek İstanbul''un yüksek imaj ve prestij sahibi yerini korumasını sağlamak için gerekli her türlü çalışmayı yapmak,
 • Belediye personelinin yurtdışına çıkışlarının organize edilmesi, vize işlemleri ile görevlendirme ve yolluk işlemlerinin tamamlanmasını sağlamak.

MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 35
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler