Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü

MÜDÜR Erkan Duyar
ÖZGEÇMİŞ 1976 yılında İstanbul’da doğdu. Doktora eğitiminde, Kadir Has Üniversitesi Finans ve Bankacılık Anabilim dalında İç Kontrol ve Risk Yönetimi üzerine çalıştı. Yüksek ... devamını oku
TELEFON 0 212 455 18 85
SANTRAL
FAX 0 212 455 26 80
ADRES İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih / İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • İstanbul il sınırları içerisinde yaşayan yetişkinlerin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini sağlamak.
 • Meslek Edindirme Kursları açarak; örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden ayrılmış bireylere, gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak üzere ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal, kültürel ve sanatsal gelişmelerini sağlayıcı nitelikte, çeşitli süre ve düzeylerde yapılan eğitim-öğretim, rehberlik ve uygulama etkinlikleri gerçekleştirmek.
 • İstihdama yönelik olarak teknik içerikli mesleki kurslar açmak. AB uyum ve müzakere sürecinde yerel yönetimler ve eğitim ilişkisini değerlendirmek üzere Ulusal ve Uluslararası platformda yetişkinleri ilgilendiren eğitim, seminer, konferans, sempozyum ve paneller tertip etmek.
 • El sanatlarını tanıtmak ve geliştirmek amacıyla Ulusal ve Uluslararası sergi ve sempozyumlar düzenlemek. Başta kursiyerlere ve halka yönelik olarak sosyal, kültürel, sanatsal ve teknik alanlarda eserlerin kazandırılmasını sağlamak.
 • İstanbul sınırları içerisinde yaygın eğitimle ilgili konuların uzmanlarından alacağı görüş ve önerileri de göz önünde bulundurarak meslek ve beceri kursları ile ilgili ihtiyaçları ve öncelikleri tespit etmek.
 • Kursiyerler tarafından üretilen ürünlerin, talep edilmesi halinde, satılması yönünde kursiyerlere yardımcı olmak.
 • Başta uyuşturucu ve diğer zararlı alışkanlıklardan çocukları ve gençleri korumak üzere eğitim içerikli çalışmalar yapmak. Milli Eğitim, Emniyet ve Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yaparak, kurs ve seminerler düzenlemek.
 • Toplumsal, sosyal ve/veya istihdam ile ilişkili bilgi, beceri ve yeterlilikleri geliştirmek amacıyla her türlü öğrenme etkinlikleri sağlamak.
 • Hayat boyu öğrenme anlayışıyla bireylerin/yetişkinlerin; girişimci, teknolojik, iktisadi, sosyal, kültürel, mesleki becerilerini geliştirme ve serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırma yönünde imkân sağlamak.
 • Hayat Boyu Öğrenme hedefine yönelik, çalışma hayatının gerektirdiği kariyer planlama, eleştirel düşünme ve istihdam, sanatsal ve sportif beceri etkinlikleri düzenlemek.
 • Hayat Boyu Öğrenme kültürünün önemini ve mevcut öğrenme fırsatları ve faydaları hakkında farkındalık oluşturmak. Toplumda Hayat Boyu Öğrenme bilincini artırmaya yönelik sempozyum, panel, öğrenme şenlikleri düzenlemek. Bu kapsamda Hayat Boyu Öğrenmenin güçlendirilmesine katkı sağlamak.
 • Yetişkinlerin kendilerine uygun mesleki eğitim faaliyetlerinden haberdar olmalarına erişim için gerekli mekanizmaları bilmelerine, bireysel gelişim/beceri süreçlerini yönetebilmelerine yönelik faaliyetler düzenlemek.
 • Farklı türlerde Hayat Boyu Öğrenme hizmeti sunan kamu ve özel kurum/kuruluşları ile üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yapmak.
 • MEB’in “Okullar Hayat Olsun” projesi kapsamında öğrenme faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak, yetişkinlere öğrenme fırsatı sunmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği muvacehesince çalışmalar yapar.
 • Hayat boyu öğrenme kapsamında Ulusal ve Uluslararası organizasyon, işbirliği, bilgi/beceri paylaşımı ve Hayat Boyu Öğrenmeyi destekleyen bilgi ağı oluşturmak.
 • Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü; yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında “Kişisel Gelişim ve Eğitim” alanı altında, örgün ve yaygın eğitimi destekleyici kurslar açmak;
 • Mesleki Eğitimde temayüz etmiş Ulusal ve Uluslararası Mesleki Eğitim kurumlarıyla işbirliği çerçevesinde müfredat, program ve tecrübe paylaşımında bulunmak.
 • Hayat Boyu Öğrenmede Ulusal ve Uluslararası sergi, sempozyum, çalıştay ve konferanslara katılmak, akıllı, etkili, sürdürülebilir büyüme ve gelişme stratejilerini takip etmek ve bilgi transferi sağlamak.
 • Büyümenin ve gelişmenin itici gücü olan Ar-ge, inovasvon ve teknolojiyi etkili bir şekilde kullanmak,
 • Dünya’da mesleki eğitimde ileri gitmiş; marka eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmak ve Uluslar arası akredite eğitim programları uygulamak.
 • Talepler doğrultusunda Ulusal ve Uluslararası “Eğitimcilerin Eğitimi” programını uygulamak.
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 176
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler