İnsan Kaynakları Müdürlüğü

MÜDÜR Sinan Gündüz
ÖZGEÇMİŞ devamını oku
TELEFON 0212 455 19 30
SANTRAL 0212 455 13 00 / 455 19 31
FAX 0212 455 26 38
ADRES İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih / İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan görevleri yapmak.
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan insan kaynakları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda yer alan insan kaynakları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • 5393 sayılı Belediye Kanununda yer alan insan kaynakları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda yer alan insan kaynakları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan insan kaynakları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • 4857 sayılı İş Kanununda yer alan insan kaynakları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda yer alan iş ve işlemleri yapmak.
 • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununda yer alan iş ve işlemleri yapmak.
 • Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemleri yapmak.
 • Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde belirtilen iş ve işlemleri yapmak.
 • Kanun ve yönetmeliklerde yapılan değişikliklerden kaynaklanan iş ve işlemleri yapmak.
 • Diğer mevzuatta yer alan insan kaynakları ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.

MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 26
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler