Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü

MÜDÜR Uzm. Dr. Mustafa Hakan Yılmaztürk
ÖZGEÇMİŞ 1966 yılında İstanbul’da doğdu. Konya-Taşkent kökenli bir ailenin üyesidir. 1983 yılında Bahçelievler Lisesi’nden, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp ... devamını oku
TELEFON 0212 449 75 90
SANTRAL 0212 455 13 00
FAX 0212 449 50 91
ADRES Hacıahmet Mh. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No:1 34440 Beyoğlu / İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Halk sağlığı, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine yönelik birimleri kurmak, işletmek veya işlettirmek,
 • Halk sağlığını tehdit eden olağanüstü durumlarda zamanında tüm tedbirleri almak, gerekli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Halk sağlığı konularında epidemiyolojik saha çalışmaları yapmak. Hastalık riski, taşıyıcılığı konularında çalışmalar yapmak, laboratuvar hizmeti vermek. Kamuoyunu konuyla ilgili bilgilendirmek,
 • Toplum ve çevre sağlığını ilgilendiren her türlü maddenin analizlerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak, işletmek ve işlettirmek,
 • Aşı, serum, kan ürünü, antijen gibi çeşitli biyolojik ve kimyasal ürünler hazırlamak, bu amaca uygun altyapıyı oluşturmak,
 • Çevre ve insan sağlığını etkileyen her türlü denetimi gerçekleştirmek, denetim sonuçlarının gereğini yerine getirmek,
 • Çevre ve insan sağlığını etkileyen her türlü haşere ile mücadele programlarını hazırlamak ve yürütmek,
 • Verdiği hizmetlere, İçişleri Bakanlığı’nın “İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği” ve “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği” çerçevesinde gönüllü katılımını sağlamak,
 • Müdürlük çalışma alanlarıyla ilgili lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine staj eğitimi vermek,
 • Yurtiçi ve yurtdışı ilgili kurum ve kuruluşlarla bilimsel yayın, araştırma, proje hazırlama ve uygulama, eğitim konularında ve mevzuat değerlendirmelerinde işbirliği yapmak,
 • Koruyucu hekimlik ve halk sağlığı konusunda halka yönelik toplantı, sempozyum, kampanya ve kurslar düzenlemek,
 • Personelin yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantı, fuar, kurs gibi her türlü organizasyonlara katılmasını sağlamak ve bu tür organizasyonlar düzenlemek,
 • Müdürlüğün çalışmalarını bilimsel yönden desteklemek amacıyla bilimsel araştırmalar, incelemeler yapmak ve yayınlamak; projeler hazırlamak ve yürütmek; her türlü süreli ve süresiz yayın çıkarmak,
 • Müdürlük çalışma alanları ile ilgili bilirkişilik hizmetleri sunmak.

MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 50
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler