Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü

MÜDÜR Figen Yılmaz
ÖZGEÇMİŞ 1960 yılında Adana’nın Kozan ilçesinde doğdu. 1984 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdikten sonra 3 yıl Sağlık Bakanlığında 2 yıl özel hastanelerde hekimlik ... devamını oku
TELEFON 0212 449 75 90
SANTRAL 0212 455 13 00
FAX 0212 449 50 91
ADRES Hacıahmet Mh. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No:1 34440 Beyoğlu / İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Halk sağlığı, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine yönelik birimleri kurmak, işletmek veya işlettirmek,
 • Halk sağlığını tehdit eden olağanüstü durumlarda zamanında tüm tedbirleri almak, gerekli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Halk sağlığı konularında epidemiyolojik saha çalışmaları yapmak. Hastalık riski, taşıyıcılığı konularında çalışmalar yapmak, laboratuvar hizmeti vermek. Kamuoyunu konuyla ilgili bilgilendirmek,
 • Toplum ve çevre sağlığını ilgilendiren her türlü maddenin analizlerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak, işletmek ve işlettirmek,
 • Aşı, serum, kan ürünü, antijen gibi çeşitli biyolojik ve kimyasal ürünler hazırlamak, bu amaca uygun altyapıyı oluşturmak,
 • Çevre ve insan sağlığını etkileyen her türlü denetimi gerçekleştirmek, denetim sonuçlarının gereğini yerine getirmek,
 • Çevre ve insan sağlığını etkileyen her türlü haşere ile mücadele programlarını hazırlamak ve yürütmek,
 • Verdiği hizmetlere, İçişleri Bakanlığı’nın “İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği” ve “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği” çerçevesinde gönüllü katılımını sağlamak,
 • Müdürlük çalışma alanlarıyla ilgili lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine staj eğitimi vermek,
 • Yurtiçi ve yurtdışı ilgili kurum ve kuruluşlarla bilimsel yayın, araştırma, proje hazırlama ve uygulama, eğitim konularında ve mevzuat değerlendirmelerinde işbirliği yapmak,
 • Koruyucu hekimlik ve halk sağlığı konusunda halka yönelik toplantı, sempozyum, kampanya ve kurslar düzenlemek,
 • Personelin yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantı, fuar, kurs gibi her türlü organizasyonlara katılmasını sağlamak ve bu tür organizasyonlar düzenlemek,
 • Müdürlüğün çalışmalarını bilimsel yönden desteklemek amacıyla bilimsel araştırmalar, incelemeler yapmak ve yayınlamak; projeler hazırlamak ve yürütmek; her türlü süreli ve süresiz yayın çıkarmak,
 • Müdürlük çalışma alanları ile ilgili bilirkişilik hizmetleri sunmak.

MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 48
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler