İstanbul Darülaceze Müdürlüğü

MÜDÜR Oktay Özten
ÖZGEÇMİŞ 1970 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde doğan Oktay Özten, ön lisans eğitimini 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünde, lisans eğitimini 2012 yılında ... devamını oku
TELEFON 0216 528 84 00
SANTRAL 0216 528 84 00
FAX 0216 471 07 16
ADRES Kayışdağı Cad. No:211 34755 – Ataşehir / İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Kabul şartlarına haiz muhtaç kişilerin, yaşlıların, korunmaya muhtaç çocukların, gençlerin bedelsiz, kabul şartlarına haiz olup kendilerini geçindirebilecek durumda olanların ise bedeli karşılığında ve/veya malvarlığı ile ilgili ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapmaları şartıyla barınma, beslenme, giyim, sağlık, eğitim gibi sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılar.
 • Kabul şartlarını taşıyan korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç 55 yaş ve üzeri kadınlar, 60 yaş ve üzeri erkekler ve bedensel fonksiyon kaybına sebep olan organ yokluğu veya bozukluğu olan, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç kişiler, korumaya muhtaç çocuklar, ilköğretimi bitirmiş veya 14 yaşını doldurmuş ve 21 yaşından gün almamış sokakta yaşayan veya sokağa düşme ihtimali bulunan gençler, Dinlenme ve Bakımevi şartlarını taşıyan 55 yaş ve üzeri yaşlılar İstanbul Darülaceze Müdürlüğünün hizmeti kapsamındadır. Müdürlük bu kişilerin topluma kazandırılması ve topluma katılımı için uygun ortamlarda rehabilitasyon, bakım, koruma, sağlık ve sosyal hizmetler gibi gerekli hizmetleri doğrudan ve/veya hizmet satın almak suretiyle yürütebilir.
 • Evsiz, sokağa terk edilmiş, kendisini ifade edemeyen, kimlik bilgileri tespit edilemeyen, yakınlarına ulaşılamamış olan ve can güvenliği açısından ivedilikle müdahale edilmesi gereken kimselere geçici bakım hizmeti verebilir.
 • Acezelerin, yaşlıların Müdürlük içindeki düzenin bozulmaması maksadıyla uyması gereken kuralları ve bu kurallara riayetsizlik durumunda uygulanacak müeyyidelere ilişkin disiplin hükümlerini belirler. Müdürlüğün hazırlayıp teklif edeceği Disiplin Yönergeleri ilgili Daire Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.
 • Acezelerin, yaşlıların ve personelin kullanacağı bölüm ve birimlerde uygulanacak kuralları, usul ve esasları içeren talimatlar düzenler.
 • İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda gönüllü katılım hizmetlerinden faydalanabilir.
 • Hizmeti ve/veya Müdürlükte görev dağılımına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönerge/yönergeler hazırlayıp ilgili Daire Başkanının onayına sunar.
 • Ayrıca bütçe imkânları dâhilinde aşağıdaki işleri yapabilir ve/veya yaptırabilir.
  1)Müdürlük yaşlı, çocuk, genç ve hasta bakımı, rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması konusunda üniversiteler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla eğitim ve araştırma, konferans, seminer ve benzeri faaliyetleri yapabilir, yaptırabilir.
  2)İstanbul Darülaceze Müdürlüğü, gelişen sosyal ihtiyaçlar doğrultusunda Başkanlık makamının onayıyla, ücretinin tespit edildiği, kendine yetebilen veya kısmen bakım desteği gereken yaşlılara, akademisyenler, fikir adamları, sanatçılar, milli sporcular gibi kişiler arasından toplum yararına üstün hizmetleri bulunmuş olanlara gözetim ve/veya bakım hizmeti vermek için gündüzlü ve/veya yatılı olarak hizmet veren tesisler açabilir, şartlarını ve işleyiş kurallarını belirleyebilir.
  3) İlköğretime devam eden, sokakta çalışan veya sokakta çalışma riski bulunan çocukların sosyal rehabilitasyon programına dahil edilmesi, sosyal çalışmacının raporu ile tespit edilmiş olanlara 18 yaşına kadar sosyal ve psikolojik desteklerle eğitim ve rehberlik çalışmaları uygulanabilir
  4) Müdürlükte bakım ve koruması yapılanlardan iş görme gücüne sahip ve istekli olanlar, Müdürlük bünyesindeki iş yerlerinde ve atölyelerde fiziki güç ve yeteneklerine uygun rehabilitasyon ve meslek edindirme amaçlı işlerde çalıştırılabilirler. Yapılan iş sonucunda kişiye uygun bir harçlık verilebilir.
  5) Başkanlık Makamı tarafından onay verilen ve Darülaceze Müdürlüğünün faaliyet alanına ilişkin konularda her türlü işi yapar, yaptırır ve satın alabilir.
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 59
TARİH BİRİM TÜR KONU
16 Nis 2021 Cum 11:30 İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Mal Alımı 2021/70196 2021 YILI İLAÇ ALIMI İŞİ Hızlı Görüntüle Detay
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler