Meclis Müdürlüğü

MÜDÜR Kadir Ak
ÖZGEÇMİŞ 1975 yılında Samsun’da doğdu. İlk ve ortaokulu Sinop Ayancık’ta, liseyi İstanbul Pendik İmam Hatip Lisesi’nde bitirdi. 1998 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat ... devamını oku
TELEFON 0212 455 15 00
SANTRAL 0212 512 55 00
FAX 0212 455 27 15
ADRES İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih / İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Büyükşehir Belediye Meclisinin toplanmasına ilişkin ilan ve tebligatları çalışma takvimine bağlı kalarak süresi içinde ilgililerine ulaştırmak,
 • İBB ye bağlı birimlerinden gelen teklifleri ve mecliste görüşülmesi gereken ilçe belediye meclis kararlarının meclise sunulmasını sağlamak, meclis gündemini oluşturmak,
 • Meclisten komisyonlara havale edilen tekliflerin seyrini takip etmek, ilgili birimlerle iletişim ve koordinasyonu sağlamak,
 • Komisyon çalışmalarında teklifleri ve belgeleri inceleyerek komisyonlara bilgi vermek, komisyon raporlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,
 • Komisyonlarda görüşülerek meclise rapor olarak sunulan dokümanların kaydını, basım ve çoğaltılma işlemlerini yapmak, meclis üyeleri ve ilgililere zamanında dağıtılmasını sağlamak,
 • Komisyonlara havale edilen tekliflere ilişkin müşterek komisyonların icmallerini düzenlemek ve takip etmek,
 • Meclis görüşme kayıtlarının çözümleme işlemini yaparak zabıt haline getirmek, ilgililere dağıtımını yapmak,
 • Zabıtlara uygun olarak Meclis Kararlarını tanzim etmek, yazım ve çoğaltımını yaparak Meclis Divan Kâtiplerine, Meclis Başkanına ve Belediye Başkanına imzalatmak,
 • Vilayet Makamına Meclis Kararlardan birer adet göndermek,
 • Meclis Kararlarının çıkış işlemlerini yaparak en kısa zamanda ilgili birimlere göndermek,
 • Karar özetlerinin halka duyurulmasını sağlamak,
 • Meclis üyelerinin talepleri doğrultusunda Belediye Meclisine sunulmak üzere teklif taslağı hazırlamak,
 • Meclis üyeleri tarafından Başkanlık Makamına havale edilen yazılı ve sözlü önergelerin seyrini takip edip, en kısa zamanda ilgili birimlere intikalini sağlayarak gelen cevapları Meclis Üyelerine tebliğ etmek.
 • Büyükşehir Belediye Meclisinden çıkan Meclis Kararları ile Komisyon Raporlarını dijital arşive aktarmak, asıllarını arşivleyerek süresi sonunda ilgili birime göndermek,
 • Meclis üyelerinin huzur haklarını tanzim ederek, her türlü özlük haklarına ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 • Meclis salonu, grup toplantı salonları ile komisyon odalarının temizlik, tertip ve düzenini sağlamak,
 • Belediye Meclisine, Başkanlık Divanına, komisyonlara, siyasi parti gruplarına ve meclis üyelerine her türlü bilgi desteği ile idari ve teknik destek sağlamak,
 • Belediye Meclisini gezmek ve görmek isteyen yerli ve yabancı heyetlere tanıtım hizmetlerini sunmak.
 • Meclis Müdürlüğünce yapılması gereken diğer işlemleri yapmak.
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 123
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler