Turizm Müdürlüğü

MÜDÜR Halil İbrahim Şan
ÖZGEÇMİŞ 1975 yılında İzmit’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini yine aynı şehirde tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Government ... devamını oku
TELEFON 0212 449 92 76
SANTRAL
FAX 0212 449 92 77
ADRES Hacı Ahmet Mah. Yeniyol Zarif Sk. No:22 34440 Beyoğlu/İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • İstanbul’u tanıtmak, prestijini yükseltecek faaliyetlerde bulunmak.
 • İstanbul turizmine dair ar-ge çalışması yapmak, strateji belirlemek.
 • İstanbul'un flamasını ve logosunu tasarlamak.
 • İstanbul'a ait milli, manevi bir şarkı, marş vs tasarlamak.
 • Turizm web sitesi oluşturmak, web yayını yapmak, işlerlik kazandırmak.
 • Uluslararası İstanbul Festivali düzenlemek.
 • Uluslararası İstanbul Turizm Şurası düzenlemek.
 • Turistik cazibe olacak anıt, köprü, meydan, cadde gibi mimari konsept tasarlamak.
 • İstanbul içinde Turizm Merkezleri oluşturmak.
 • Yurtdışından tanıtım yönünden faydası görülenler için İstanbul’da geziler düzenlenmesini sağlamak.
 • Turizm alanlarının 24 saat aktif çalışmasını sağlayacak çalışmalar yapmak.
 • Yeni turizm alanları oluşturmak, mevcut alanları genişletmek ve çeşitlendirmek.
 • İstanbul içi ve dışında, donanım ve görsel açıdan nitelikli kimselerden oluşacak yerli/yabancı, tanınmış/tanınmamış, ‘İstanbul Temsilcileri” belirlemek, eğitim vermek, belli sürelerle reklam ve tanıtım amaçlı görevlendirmek.
 • İstanbul'u tanıtıcı duyuru, reklam, film, kısa film, belgesel vs yapmak/yaptırmak ve bunların İstanbul içi ve dışında gazete, radyo, tv, internet, medya gibi görsel, işitsel, dokunsal, yazınsal yollardan yayınlanmasını sağlamak.
 • İstanbul içi veya dışında, İstanbul’a ait milli, manevi, kültürel, ekonomik, turistik, sanatsal katkı sağlayan/sağlayacak olan film, video, cd, oyun, sergi, makale, kitap, dergi, gazete, harita, broşür, davetiye, afiş, bilboard, ilan, metin, anket vb. her türlü yazıtsal, görsel, işitsel, dokunsal materyalin hazırlanması, satın alınması, basılması, yayınlanması, teşhirinin sağlanması yönünde faaliyette bulunmak.
 • İstanbul içi ve dışında konser, müzikal, tiyatro, sergi, seminer, söyleşi, panel, sempozyum, çalıştay, şura, festival, müsabaka, oyun, organizasyon vb etkinlikler düzenlemek, düzenletmek.
 • İstanbul içi ve dışında süreli veya süresiz İstanbul’u tanıtıcı stant, ofis, büro, mağaza vb merkezler açmak, gerekli görülmesi halinde faal olan merkezlerin Belediyeye devir edilmesini sağlamak.
 • Günün şartlarına göre Turizm Yönetim Birimleri oluşturmak.
 • İstanbul’da, özellikle turistik alanlarda uyulması gereken standart ve kaideleri belirlemek, olumsuzlukları denetlemek, müdahale etmek.
 • Turistik alanlarda güvenlik ve konfor sağlayıcı tedbirler alınmasını sağlamak.
 • Turizm alanlarına ve merkezlerine giden yol, rota ve koşullar belirlemek.
 • İstanbul’un anlamını derinleştirerek anlatmak, yeni nesillere aktarmak.
 • Turistik katkı sağlayan mirası yeni kuşaklara aktaracak tedbirleri almak.
 • İstanbul turizm sektörünü İstanbul içi ve dışında desteklemek.
 • Turizm alanında üretilen eser ve üreticileri desteklemek.
 • Öğrencilerin, Turizm Müdürlüğü ve ilgili merkezlerinde staj yapmasını sağlamak.
 • İlgili mevzuat doğrultusunda iş ve işlemler gerçekleştirmek, faaliyet planları ve raporlarını periyodik olarak hazırlamak, bütçe teklifi ve gelir tarifesi hazırlık çalışmalarını yapmak.
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 1
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler