İSTAÇ A.Ş.

ÖZGEÇMİŞ devamını oku
TELEFON 0212 230 55 95
SANTRAL 0212 231 75 32
FAX 0212 231 75 32
ADRES Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli-İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
ALT BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Düzenli Depolama Sahası Tasarımı Yapmak, yeni sahalar yapmak, yaptırmak
 • Yerel Yönetimler İçin Teknik Danışmanlık yapmak
 • Endüstriyel Atıkların bertarafı için gerekli etiketleme, ambalajlama, laboratuvar analizi, nakliye-taşıma ile ilgili hizmetleri organize etmek
 • İstanbul genelindeki tüm sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarını toplamak, tıbbi atık yakma ve sterilizasyon tesislerinde bertaraf etmek
 • Toprak, katı atık, kompost, artıma çamurları, yüzeysel su, atık su, tehlikeli atık ve endüstriyel Atıkların Çevre Laboratuvarında Analizlerini yapmak
 • Transfer İstasyonları İşletimi ve Atık transfer istasyonlarına İlçe Belediyeleri tarafından getirilen evsel katı atıkları kabul etmek ve bu istasyonlardan Kemerburgaz- Odayeri, Şile-Kömürcüoda ve Silivri-Seymen Düzenli Depolama Alanlarına evsel atıkların taşıma organizasyonunu yürütmek
 • Geri kazanılamayan atıklar için I. ve II. Sınıf Düzenli Depolama Sahaları yapmak, Düzenli depolama sahalarının işletmek ve tüm bakım onarım işlerini yapmak
 • Asya ve Avrupa Yakasında Çöp Gazından Elektrik Enerjisi Üretmek
 • Kemerburgaz Geri Kazanım ve Kompost Tesisinde toprağı ıslah edici, organik değeri yüksek kompost üretimi yapmak, atıkları yeniden değerlendirilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek
 • Ambalaj Atıkları Geri Dönüşümü ile ekonomiye geri kazandırmak
 • Geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların değerlendirilerek ekonomiye yeniden kazandırılması maksadıyla Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) üretim tesisi kurmak ve işletmek
 • Gemilerden kaynaklanan atıkları, uluslararası sözleşmeler çerçevesinde kontrollü bir şekilde toplamak ve yönetmek
 • İstanbul’un her iki yakasında meydan, alan, tünel ve bariyerlerde yıkama ve süpürme faaliyetleri yürütmek, her türlü görüntü kirliliğini gidermek için ilgili hizmetleri organize etmek
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi deniz sınırları dâhilinde  kıyı şeridinde bulunan tüm sahil, iskele, plaj ve deniz yüzeyi alanında temizlik işlerini yapmak, yaptırmak, kontrol ve koordine etmenin yanı sıra ilgili yerlere raporlamasını sağlamak
 • Hafriyat sahaları yapım, bakım ve işletilmesini yapmak, İnşaat ve Yıkıntı atıklarının kontrolsüz dökülmesi ve bu nedenle İstanbul’da yaşanacak çevre ve görüntü kirliliğini önlemek
 • Çevre ve atık yönetimi konularındaki Ulusal/Uluslararası Kongre, Sempozyum, Eğitim ve Seminerlerle çevre hassasiyetinin olgunlaşmasını sağlamak, toplumun bilinçlenmesine katkı sağlanmak
 • Araştırma-Geliştirme Çalışmaları yürütmek
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 16
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler