Gelirler Müdürlüğü

MÜDÜR İsa Ferhat Alemdar
ÖZGEÇMİŞ 1981 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Lise öğrenimini Karadeniz Ereğlisi Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi’nde tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler ... devamını oku
TELEFON 0212 449 43 50
SANTRAL 0212 449 40 00
FAX 0212 449 41 10
ADRES İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 34568 Bakırköy/İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • İlgili mevzuat hükümleri gereğince Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanındaki vergi, harç, harcamalara katılma payları, ücret, ceza ve diğer gelirlerin yasal süreler içerisinde tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerini yapmak.
 • Büyükşehir Belediyesinin tahsilatlarını takip etmek, sınıflandırmak, raporlamak ve bu tahsilatların muhasebe kayıtlarını tutmak.
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine tabi olup yasal süreler içinde ödenmeyen alacakları 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre cebren tahsil etmek.
 • Yasal süreler içinde ödenmeyen ve Müdürlük tarafından tahsil edilemeyen özel hukuka tabi alacakların cebren tahsili için Hukuk Müşavirliğine müracaatta bulunmak.
 • Büyükşehir Belediyesi "Gelir Bütçesini" ve "Gelir Kesin Hesap Cetvelini" hazırlamak.
 • Büyükşehir Belediyesine ait vergi, harç ve ücret tarifeleri konusunda birimler arası koordinasyonu sağlayarak tarife tekliflerini Belediye Meclisine sunmak ve kabul edilen tarifeleri yayınlamak.
 • Büyükşehir Belediyesinin gelirlerine ilişkin analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak.
 • Büyükşehir Belediyesinin gelirlerinin arttırılmasına yönelik araştırma ve değerlendirme çalışmalarını yürüterek idareye bu konuda önerilerde bulunmak.
 • Büyükşehir Belediyesine bağlı gelir tahakkuk ve tahsilat yetkisine sahip birimlere yönelik olarak danışmanlık ve koordinasyon görevini yerine getirmek.
 • Gelirle ilgili düzenlemeyi yapan, ücreti belirleyen, ruhsatı veren, hesaplamayı yapan müdürlüklerden yapılacak talep doğrultusunda, bütçeye gelir kaydedilen tutarlardan yapılacak ret ve iade işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Başka müdürlüklerce tahakkuk ettirilip takip edilen gelirlerde, ilgili birimlere alacaklarının takibi için bildirim görevini yerine getirmek.
 • Üst yöneticiler tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 23
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler