Gelirler Müdürlüğü

MÜDÜR Yakup Keskin
ÖZGEÇMİŞ Yakup Keskin, 1970 yılında Hollanda'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi-Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden ... devamını oku
TELEFON 0212 449 43 50
SANTRAL 0212 449 4000 - 0212 4350-4351
FAX 0212 449 4355
ADRES İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 34568 Bakırköy/İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • İlgili mevzuat hükümleri gereğince Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanındaki vergi, harç, harcamalara katılma payları, ücret, ceza ve diğer gelirlerin yasal süreler içerisinde tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerini yapmak.
 • Büyükşehir Belediyesinin tahsilatlarını takip etmek, sınıflandırmak, raporlamak ve bu tahsilatların muhasebe kayıtlarını tutmak.
 • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine tabi olup yasal süreler içinde ödenmeyen alacakları 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre cebren tahsil etmek.
 • Yasal süreler içinde ödenmeyen ve Müdürlük tarafından tahsil edilemeyen özel hukuka tabi alacakların cebren tahsili için Hukuk Müşavirliğine müracaatta bulunmak.
 • Büyükşehir Belediyesi "Gelir Bütçesini" ve "Gelir Kesin Hesap Cetvelini" hazırlamak.
 • Büyükşehir Belediyesine ait vergi, harç ve ücret tarifeleri konusunda birimler arası koordinasyonu sağlayarak tarife tekliflerini Belediye Meclisine sunmak ve kabul edilen tarifeleri yayınlamak.
 • Büyükşehir Belediyesinin gelirlerine ilişkin analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak.
 • Büyükşehir Belediyesinin gelirlerinin arttırılmasına yönelik araştırma ve değerlendirme çalışmalarını yürüterek idareye bu konuda önerilerde bulunmak.
 • Büyükşehir Belediyesine bağlı gelir tahakkuk ve tahsilat yetkisine sahip birimlere yönelik olarak danışmanlık ve koordinasyon görevini yerine getirmek.
 • Gelirle ilgili düzenlemeyi yapan, ücreti belirleyen, ruhsatı veren, hesaplamayı yapan müdürlüklerden yapılacak talep doğrultusunda, bütçeye gelir kaydedilen tutarlardan yapılacak ret ve iade işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Başka müdürlüklerce tahakkuk ettirilip takip edilen gelirlerde, ilgili birimlere alacaklarının takibi için bildirim görevini yerine getirmek.
 • Üst yöneticiler tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 22
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler