Strateji Geliştirme Müdürlüğü

MÜDÜR Hasan Tural
ÖZGEÇMİŞ 1976 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun ... devamını oku
TELEFON 0212 449 98 98
SANTRAL
FAX 0212 449 51 98
ADRES İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 34568 Bakırköy/İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Büyükşehir Belediyesinin strateji ve politikalarının belirlenmesi, amaçlarının oluşturulması hususunda gerekli çalışmaları yapmak.
 • Büyükşehir Belediyesinin görev alanına giren konularda performans ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
 • Büyükşehir Belediyesinin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.
 • Büyükşehir Belediyesinin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.
 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek, geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • Büyükşehir Belediyesinin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.
 • Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 • Büyükşehir Belediyesinin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.
 • Büyükşehir Belediyesinin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek.
 • Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek.
 • Büyükşehir Belediyesinin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek.
 • Büyükşehir Belediyesinin ve/veya birimlerin belirlenen performans ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticilere sunmak.
 • Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
 • Üst birimlerce verilecek diğer görevleri yerine getirmek.
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 22
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler