Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü

MÜDÜR Dr. Vet. Hek. Fevzi Karaağaç
ÖZGEÇMİŞ 1970 yılında Erzincan’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu. İÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsünde doktora eğitimini 2002 yılında ... devamını oku
TELEFON 0212 453 73 00
SANTRAL 212 453 73 00 - 5 hat
FAX 0212 455 43 76
ADRES Yaş Sebze Meyve Hali Yerleşkesi Kocatepe Mah. Kantarcılar Sk. No:10/1 Bayrampaşa/İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele için gerekli tedbirleri almak.
 • Zoonoz hastalıklarla mücadele etmek, gerekli önlemleri almak.
 • Salgın hastalık görülmesi durumunda ilgili diğer kurum ve kuruluşlarca koordineli çalışmalar yapmak.
 • Hayvanların sağlıklarının korunması ve üremelerini kontrol altına almak için muayene, aşı, tedavi, rehabilitasyon, sahiplendirme amaçlı geçici hayvan bakımevi, barınak, poliklinik ve hastaneler açmak, gerekli tedbirleri almak.
 • Sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıtlarını tutmak.
 • Hayvanlar için sıhhi ve fenni şartlara haiz gömü yeri belirlemek, işletmek, işlettirmek.
 • Veteriner Halk Sağlığı hizmetleri çerçevesinde eğitim hizmetleri vermek.
 • Hayvanların ve gıda maddelerinin bulunduğu, üretildiği, işlendiği, satıldığı ve depolandığı işyerlerinin ilgili mercilerce ruhsatlandırılması ve denetlenmesi işlemlerinde bulunmak ve/veya teknik görüş bildirmek.
 • İlgili yasal mevzuat çerçevesinde mezbaha, kırmızı et, beyaz et, sakatat gibi hayvansal gıda maddelerinin satılacağı, muayene edileceği tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek.
 • Kurban hizmetlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak sıhhi ve hijyenik şartlara uygun bir şekilde yürütmek.
 • Veteriner Halk Sağlığı çerçevesinde kurum, kuruluş ve STK’lar ile müşterek eğitim faaliyetlerinde bulunmak panel, seminer ve kurslar düzenlemek.
 • Müdürlük faaliyetlerini kamuoyuna tanıtmak amacıyla, STK’lar, kamu kurum ve kuruluşlar ile birlikte veya müstakilen her türlü görsel ve basılı tanıtım çalışmaları yapmak.
 • Müdürlük birimlerinde imkanlar dâhilinde hayvanlara yapılamayacak cerrahi müdahaleler, otopsi işlemleri, hayvan hastalıkları teşhis ve tedavi uygulamaları, her türlü laboratuvar hizmeti ve eğitimi ile ilgili işlemleri yaptırmak.
 • Müdürlük faaliyetlerinde; kalite ve verimliliğin sağlanması için üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin iştirakini sağlamak.
 • Hayvan, hayvan hastalıkları, gıda güvenliği gibi Müdürlüğün ana görev alanlarında hizmet içi ve hizmet dışı eğitim faaliyetleri yapmak.
 • Üst yöneticiler tarafından faaliyet alanına ilişkin konularda kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
 • Hayvancılığı desteklemek amacıyla gerek duyulması halinde her türlü destek, faaliyet ve hizmette bulunmak.
 • Hayvancılıkla ilgili olarak diğer tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 • Hayvansal üretimi sağlamak için verim artırıcı yöntemleri teşvik ve destekleme ile ilgili projeler yapmak, yaptırmak.
 • Hayvansal ürün piyasalarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, araştırmalar yapmak, yaptırmak.
 • Talep edilmesi durumunda Müdürlüğün faaliyet konuları kapsamında görüş vermek ve kurulan komisyonlara üye göndermek.
 • Hayvancılıkla ilgili ihtiyaçları belirlemek ve bu ihtiyaçların karşılanması için gerekli organizasyonu yapmak, yaptırmak.
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 34
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler