Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü

MÜDÜR Naki Çetin
ÖZGEÇMİŞ 1969 yılında Kırıkkale’de doğdu. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde yüksek lisans yaptı. ... devamını oku
TELEFON 0212 449 92 00
SANTRAL 0212 449 92 00
FAX 0212 449 50 45
ADRES Kocatepe Mah. Kantarcılar Sk. No:10/1 Bayrampaşa/İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Tarımı geliştirmek ve desteklemek amacı ile her türlü faaliyet ve hizmette bulunmak,
 • Tarımsal üretimi arttırmak için verim arttırıcı yöntemleri destekleme ile ilgili projeler geliştirmek, yapmak, yaptırmak,
 • Tarımsal ürün piyasalarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, araştırmalar yapmak, yaptırmak.
 • Kent tarımını ve hobi bahçeciliğini geliştirici faaliyetlerde bulunmak, kent halkının yararlanabileceği hobi bahçeleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek,
 • Tarımsal üretim ile ilgili eğitimler düzenlemek, düzenlettirmek,
 • Tarımsal faaliyet yürütülen veya yürütülecek alanlarda tarımsal destek ile ilgili gelen talepleri değerlendirilerek uygun görülen desteklemeleri gerçekleştirmek,
 • Gerekli görülen alanlarda ağaçlandırma yapmak.
 • Su Ürünleri konusunda tüketici haklarının korunmasına yönelik her türlü faaliyette bulunmak.
 • Su ürünleri satış noktalarını ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kontrol etmek ve denetlemek.
 • Müdürlük faaliyetlerini icra eden personel için her türlü araç-gereç ve teçhizatı temin etmek,
 • Büyükşehir Belediyesince inşa edilen ve kiralanan su ürünleri hallerinin ve toptan satış merkezlerinin hijyen şartlarına, teknik çalışma standartlarına, fiziki standartlara uygunluğunu denetlemek,
 • Balıkçılığın korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın devamı, amacına yönelik toplumsal farkındalık adına sektör paydaşları ve toplumun diğer kesimlerine dönük eğitsel faaliyetler yapmak.
 • Balıkçılığın korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için araştırma yapmak ve bunlarla ilgili plan ve projeler geliştirmek.
 • Çalışma alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası aktivitelere katılmak, paydaş olmak.
 • Faaliyet alanları ile ilgili konularda Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Bakanlıklar ve diğer kurumlarla işbirliği yapmak, proje geliştirmek, uygulamak, uygulattırmak.
 • Ülkemizde bulunan diğer Su Ürünleri Halleri ile ortaklaşa çalışmalar düzenlemek.
 • Müdürlüğün görev alanlarında bulunan işlerin yürütülmesi için gerekli ihale ile ilgili işlemlerini yapmak.
 • Ulusal ve uluslararası sektörel projelerde yer almak.
 • Görev alanı ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi esnasında belediyemizin diğer birimleri ve ilçe belediyeleri ile koordineli olarak çalışma yapmak.
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 19
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler