Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü

MÜDÜR Selçuk Tütüncü
ÖZGEÇMİŞ Selçuk Tütüncü, 1983 yılında Giresun’da doğdu. İstanbul Şişli Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği’nden dereceyle mezun oldu. 2007 yılında İstanbul ... devamını oku
TELEFON 0212 312 60 15
SANTRAL 0 444 25 66 (Afet ve Acil Durum ihbarları için)
FAX 0212 321 17 68
ADRES Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. İSKİ Tesisleri İçi AKOM Binası No:9 34060 Eyüp/İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Başta Afet Yönetimi gerektiren haller; Deprem - Sel Baskını - Kış Şartları ile Mücadele - Toprak Kayması - Fırtına, Tayfun, Kasırga vb. - Kuraklık - Büyük Yangınlar - Baraj Patlaması - Hava, su ve çevre kirlenmesi - Nükleer, Biyolojik, Kimyasal sızıntı vb. afetlerle mücadele etmek,
 • Afet zararlarının asgari zararla atlatılması amacı ile afet öncesi afet anı ve afet sonrasında her türlü tedbirin planlanması ve uygulanması konusunda. Başkanı temsilen; AKOM Başkanı Başkanlığında çalışmaları yapmak,
 • İstanbul Valiliği Afet Yönetim Merkezinin emirleri ve üst makamların vereceği emirler doğrultusunda çalışmalarını yapmak,
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile özel ve gönüllü kuruluşlar arasında gerekli koordine ve işbirliğini sağlayarak afete yönelik her türlü tedbirin alınması ve uygulanmasını sağlamak,
 • Gönüllü kuruluşlarla, afetle ilgili her sahada işbirliği yapmak,
 • Mesleki kuruluşlarla afetle ilgili her sahada işbirliği yapmak,
 • Afete hazırlık konusunda mali kaynak arayışını sürekli gündemde tutar ve mali kaynakları koordineli olarak yönlendirmek,
 • Başbakanlık ve Bakanlıklardaki afet ile ilgili mevzuat hazırlıkları için yapılan çalışmalarla ilgili ihtiyaçlara uygun sürekli teklif gönderilmesini sağlamak,
 • İstanbul’daki bina stokunun depreme karşı dayanıklı hale getirilmesi konusunda çalışmaları takip etmek,
 • Afetle ilgili kuruluşlarla ilişki kurar ve işbirliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,
 • Afet Koordinasyon Merkezi'nin hizmet alım ihalelerini hazırlar, takip eder ve yürütür. Ayrıca araç-gereç ve malzeme temini, bakım ve muhafazasını sağlamak.
 • Hizmetlerin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak için birim temsilcileri arasında iş bölümü yapar.
 • Müdürlük, İl Kriz Merkezi, Bakanlıklar Kriz Merkezleri. İldeki Kamu Kurum ve Kuruluşları diğer birimler ile Telefon, Faks, İnternet ve görüntülü muhaberenin sağlanması yönünde gerekli hazırlıkları yapmak,
 • Afet Koordinasyon Merkezi’ni (AKOM) oluşturan birimleri gelişen ve değişen durumlara göre teşkil etmek ve görevlendirmek,
 • Afet ve Acil Durum planının hazırlanarak, Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve konu ile ilgili çalışmaların takibini yapmak.

MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 148
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler