Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü

MÜDÜR Mustafa Tomak
ÖZGEÇMİŞ 1964 yılında Çorum’un Mecitözü İlçesinde doğdu. İlkokulu memleketinde, orta, lise ve yüksek öğrenimini ise İstanbul’da tamamladı. 1988 yılında Büyükçekmece Belediyesi ... devamını oku
TELEFON 0212 402 83 10
SANTRAL 0212 402 83 11
FAX 0 212 455 43 21
ADRES Zeyrek Mh. İtfaiye Cd. No:9 Fatih
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
 • Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
 • Su baskınlarına müdahale etmek,
 • Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
 • 19.12.2007 tarih, 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ile verilen görevleri yapmak,
 • 05.06.1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile ilgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) maddeler ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
 • Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
 • Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek, bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle iş birliği yapmak,
 • Üst yöneticilerin vereceği talimat ile belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale
  etmek,
 • Belediye sınırları içindeki bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
 • Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
 • İtfaiye Daire Başkanlığının bina ve tesislerin inşası hususunda hazırlanan kısa, uzun ve orta vadeli planlarını uygulamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak,
 • Müdürlüğün sorumluluk alanındaki; yapı, bina ve tesislerin denetim ve kontrolünü yapmak ve hazırlanan müdahale planlarını onaylamak,
 • Üst yöneticilerin verdiği diğer görevleri yapmaktır.
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 40
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler