İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü

MÜDÜR Mahmut Abacı
ÖZGEÇMİŞ Mahmut Abacı, 1968 yılında Malatya’da doğdu. 1993 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. ... devamını oku
TELEFON 0212 402 84 10
SANTRAL 0212 488 33 48
FAX 0212 488 23 54
ADRES İtfaiye cad. no:9 Saraçhane / İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • İç Hizmet Yönergelerini hazırlamak ve Başkanlık onayını müteakip uygulamak,
 • İtfaiye müdürlüklerinin ihtiyaç duyacağı personel alımını yapmak,
 • İtfaiye personelinin temel ve iç hizmet eğitimlerini yapmak,
 • 05/06/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü” gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek,
 • Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
 • Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek;
 • İstanbul'da olması muhtemel afetlerde görev alacak kamu personeli ve itfaiye personeli için ücretsiz eğitim programları düzenlemek,
 • Belediye sınırları içinde bacaları, belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden gerektiğinde denetlemek,
 • Gerektiğinde itfaiye olaylarının müdahale çalışmalarına fiilen katılmak,
 • İtfaiye müdürlüklerinin araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek,
 • İtfaiye hizmet binaları, araç, gereç ve teçhizatın bakım ve onarımını yapmak ve yaptırmak,
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 60
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler