Merkez İtfaiye Müdürlüğü

MÜDÜR Mahmut Abacı
ÖZGEÇMİŞ 1968 yılında Malatya’da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Malatya’da yaptıktan sonra 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik ... devamını oku
TELEFON 0212 402 84 10
SANTRAL 0212 488 33 48
FAX 0212 488 23 54
ADRES İtfaiye cad. no:9 Saraçhane / İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • İç Hizmet Yönergelerini hazırlamak ve Başkanlık onayını müteakip uygulamak,
 • İtfaiye müdürlüklerinin ihtiyaç duyacağı personel alımını yapmak,
 • İtfaiye personelinin temel ve iç hizmet eğitimlerini yapmak,
 • 05/06/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü” gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek,
 • Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
 • Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek;
 • İstanbul'da olması muhtemel afetlerde görev alacak kamu personeli ve itfaiye personeli için ücretsiz eğitim programları düzenlemek,
 • Belediye sınırları içinde bacaları, belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden gerektiğinde denetlemek,
 • Gerektiğinde itfaiye olaylarının müdahale çalışmalarına fiilen katılmak,
 • İtfaiye müdürlüklerinin araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını tespit ve temin etmek,
 • İtfaiye hizmet binaları, araç, gereç ve teçhizatın bakım ve onarımını yapmak ve yaptırmak,
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 64
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler