İtfaiye Daire Başkanlığı

DAİRE BAŞKANI Ali Karahan
ÖZGEÇMİŞ Ali KARAHAN, 1966 yılında Gümüşhane'de doğdu. 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Makine Mühendisi olarak mezun oldu. İş hayatına serbest mühendis olarak ... devamını oku
TELEFON 0212 402 84 01
SANTRAL 0212 402 84 00
FAX 0212 455 43 33
ADRES Zeyrek Mahallesi İtfaiye Caddesi Fatih / İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
ALT BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER

İtfaiye Daire Başkanının Görevleri

İtfaiye hizmetleriyle ilgili vakıf ve derneklerle işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak İstanbul’un yangın güvenliğini artırıcı tedbirler almak.
İtfaiye Daire Başkanlığının kısa, orta ve uzun vadeli planlarını yapmak, mevcut planları geliştirmek.
İtfaiye araçlarının giremediği sokaklara girebilmesi için gerekli çalışmalar yapmak, önlemlerin alınması için teklifte bulunmak.
İtfaiye Daire başkanlığının yıllık bütçesinin hazırlanmasında özellikle; araç ve ana malzemelerin alınması, bina ve tesislerin inşası hususunda hazırlanan kısa, uzun ve orta vadeli planlara uygun direktiflerini vermek.
İstanbul’un nüfus artışı ve yayılma alanlarının genişlemesini dikkate alarak; itfaiye hizmetlerinin gerektirdiği itfaiye araçları ve personel tedariki ile yeni grup ve müfreze binalarının yapımı için gerekli çalışmaları başlatmak.
Personel arasında birlik ve beraberliği sağlamak, moral değerleri yüksek tutmak, motivasyonu sağlamak.
İtfaiyecilik eğitimi ve teşkilatlanması hususunda araştırmalar yaparak, gönüllü itfaiyeciliğin kurulup çalıştırılması ile ilgili düzenlemeler yapmak.
İtfaiye Daire Başkanlığına gönderilen her türlü projelerin kontrol ve denetiminin yapılmasını sağlamak.
Müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak.
Yurtiçi ve yurtdışı itfaiye teşkilatları ile irtibatı sağlayarak bilgi transferi yapmak.
İtfaiye araç, gereç ve haberleşme malzemelerinin her zaman göreve hazır olmasını sağlayacak tedbirler almak.
Yangın istatistiklerinin hazırlanmasını sağlamak, çıkacak sonuçlara göre halkın bilinçlenmesi için tedbirler almak.
İtfaiyeciliğin temel sorunları hususunda üst düzeyde temaslarda bulunmak.
İstanbul’da mevcut Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait itfaiye teşkilatları ile yangına müdahale şekli ve koordinasyonu hususunda yazılı protokoller yapmak.
İstanbul Büyükşehir İtfaiyesinin sorumluluk sahası dışındaki bölgelere müdahale ve muaveneti yazılı hale getirmek.
İtfaiye Daire Başkanlığının yönetim prensiplerini belirlemek, yazılı hale getirmek.
Personel sicil işlemlerini düzenlemek.
Her ast görevdeki personelin bir üst görevdeki personel yerine yetiştirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.
Basın ve halkla ilişkilerin düzenlemesini sağlamak.
Basın yoluyla itfaiye önlem tedbirlerinin alınması için gerekli girişimlerde bulunmak.
Arşiv hizmetlerinin en üst düzeyde, yeni teknolojiye uygun şekilde yapılmasını temin etmek.

MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 84
TARİH BİRİM TÜR KONU
  • Canlı Destek
  • Beyaz Masa
  • Hava Durumu
  • Trafik
  • Sosyal Tesisler