Tesisler Bakım ve Onarım Müdürlüğü

MÜDÜR Bayram Yurdakul
ÖZGEÇMİŞ 1983 yılı Kayseri doğumlu olan Bayram YURDAKUL; ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2007 yılında Uludağ Üniversitesi'nden Mimar olarak Mezun oldu. Yüksek ... devamını oku
TELEFON 0212 600 88 05-06
SANTRAL 0212 600 88 00-01
FAX 0212 600 95 75
ADRES Akşemsettin Mah. Akşemsettin Bulvarı No:138 Lojistik Merkezi 4. Kat Yeşilpınar / Eyüp
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait veya kullanımında olan yapılar, tesisler ile Belediye uhdesindeki tüm bina ve tesisler ile merkez bina ve eklentilerinin bakım, onarım ihtiyaçlarının karşılanması ve mevcut yapının kullanılabilir halde tutulması için uygun ve yeterli personel idaresinde ve malzeme temini ile hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.
 • Belediyenin Merkez bina ve eklentilerinin teknik bakım ve onarımını yapmak ve/veya yaptırmak.
 • Belediyenin Merkez binalarının güvenlik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak ve/veya yaptırmak.
 • Büyükşehir Belediyesine ait yahut kullanımında olan tüm binaların bakım ve onarımını yapmak ve/veya yaptırmak.
 • Belediyemiz uhdesinde faaliyet gösteren tüm tesislerin bakım ve onarımını yapmak ve/veya yaptırmak.
 • Belediyemiz mülkiyetinde yahut kullanımında olan spor tesisler ve spor salonlarının bakım ve onarımını yapmak ve/veya yaptırmak.
 • Kültür ve tarihi mekânların bakım ve onarımını yapmak ve/veya yaptırmak.
 • Belediye hizmetlerinin görülmesi veya acil durumlar için prefabrik bina satın almak ve kurdurmak
 • Belediyemize ait yahut kullanımında olan diğer bina ve yapıların küçük bakım ve onarımını yapmak ve/veya yaptırmak.
 • Belediyemiz uhdesinde bulunan lojmanların her türlü bakım ve onarımını yapmak ve/veya yaptırmak. İmkanlar dahilinde teknik eksikliklerini gidermek, malzeme temin etmek.
 • Bina mekân malzemelerinin tanzim ve bakımını sağlamak.
 • Başkanlıkça verilecek diğer benzer görevleri ifa etmek.
 • Başkanlık makamı veya Büyükşehir Belediyesi Meclisince onaylanan protokoller kapsamında Müdürlüğümüze tevdii edilen tüm bakım ve onarım işlerini yapmak.
 • Başkanlık makamı tarafından uygun görülen Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan asansör, yürüyen merdiven vb. gibi mekanik sistemlerinin bakım ve onarımını yapmak,
 • Müdürlüğün sorumluluğundaki yapı, tesis, binalar için bakım onarım kılavuzu el kitabı hazırlamak, hazırlatmak veya yapım yüklenicisinden talep etmek.
 • Yeni yapılan binaların teslim alınarak kullanıcı birimin ihtiyaçlarına göre
  düzenlemek.
 • Görevlerini yerine getirirken mevcut atölyeler ve teknik personeli toparlamak, imalat yeteneğini artırmak ve küçük çaplı imalat iş ve işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli donanım ve organizasyonu sağlamak,
 • Teknik konularda Başkanlık Makamına ve diğer birimlere yardımcı olmak,
 • Sorumluluğundaki yapı, tesis ve bina kullanıcıları ile toplantılar yapmak, koordinasyon sağlamak, kullanım ile bilgi ve verileri paylaşmak, bina değerini arttırmak ve kullanım süresini uzatmak için gerekli tedbirleri birlikte almak,
 • İhtiyaçları doğrultusunda keşif, metraj, proje, şartname, danışmanlık vb. hizmetler için ihale yapmak
 • Bedeli Belediye tarafından karşılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü işin ilgili mevzuat ve hükümlere göre keşiflerini hazırlamak, proje, şartname kontrollük hizmetlerini yapmak, hak ediş ve kesin hesaplanı düzenleyerek bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak.
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 3
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler