Destek Hizmetleri Müdürlüğü

MÜDÜR Eralp Elçin
ÖZGEÇMİŞ 1986 yılında Ankara'da doğdu. Aslen Çanakkalelidir. İlkokulu Kütahya Altıntaş Zafer İlköğretim Okulu'nda okudu. Ortaokulu Tavşanlı Anadolu Lisesi'nde okuduktan sonra ... devamını oku
TELEFON 0212 455 20 20
SANTRAL 0212 455 13 00
FAX 0212 455 26 26
ADRES İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih / İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Merkez bina ve eklentilerinin tamamı ile garaj, bahçe, otopark, personel yemekhanesi, sosyal tesisler ve diğer ortak sosyal alanların temizlik hizmetlerinin ifasını sağlamak.
 • Büyükşehir Belediyesi Birimlerinin genel haberleşme, santral ve operatör hizmetlerini sağlamak ve/veya katkıda bulunmak.
 • Büyükşehir Belediyesi Hizmet araçlarının Başkanlık direktif ve talimatları doğrultusunda birimlere tahsisi ile merkez garaja bağlı araçların iç ve dış görevlendirilmelerini sağlamak, ihale iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Personel servis hizmetlerinin yürütümü ile servis araçlarının plan ve programlarını düzenlemek, ihale iş ve işlemlerini yürütmek.
 • İdarenin hizmet araçlarının her an çalışır ve hizmete hazır halde bulundurulması için gerekli tedbirleri almak.
 • Büyükşehir Belediyesi uhdesindeki araçların bakım ve onarımları ile akaryakıtını temin etmek, akaryakıt ikmallerini programlamak, araçların verimlilik ve yerinde kullanımını her yönden denetlemek ve takip etmek, idarece belirlenecek yeni kullanım yöntemlerini ve sistemlerini uygulamak.
 • Merkez bina ve eklentileri ile garaj, bahçe, otopark, personel yemekhanesi, sosyal tesisler ve diğer ortak alanların iç ve dış güvenliğinin sağlanmasında, hırsızlık, yangın ve benzeri tehlikelere karşı tedbir alınmasında, Sivil Savunma Bürosu ve Güvenlik Müdürlüğü ile koordineli olarak gerektiğinde her türlü destek ve katkıyı sağlamak.
 • Kadrosunda veya emrinde olan personelin özlük işlerini takip ve kontrol etmek, yürürlükte olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunları ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, görevlerin gerektirdiği sorumlulukları alarak çalışmak ve işyerleri bazında sağlıklı ve güvenli çalışma şartlarını sağlamak ve bunun temini için her türlü önlemi almak.
 • Büyükşehir Belediyesinin uhdesinde bulunan lojmanlarının tahsislerini, tahliyelerini, kira bedeli işlemlerini takip etmek, gerekirse bakım-onarımlarının yapılmasını sağlamak.
 • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı bulunan diğer tüm müdürlükler ile organize şekilde çalışmak ve her türlü karşılıklı destek hizmetini gerçekleştirmek.
 • Başkanlıkça verilecek diğer benzer görevlerin yerine getirilmesi ile her türlü benzeri iş ve işlemlerini yapmak ve/veya yaptırılmasını sağlamak.
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 115
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler