Zabıta Destek Hizmetleri Müdürlüğü

MÜDÜR Taner Dursun
ÖZGEÇMİŞ 1982 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon’da tamamladı. Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans, Anadolu Üniversitesi İktisat ... devamını oku
TELEFON 0212 449 92 42
SANTRAL 0212 449 92 42
FAX 0212 512 00 84
ADRES Topçular Mahallesi Beylerbeyi Caddesi İBB Edirnekapı Birimleri Eyüp /İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Daire Başkanlığı kadrosunda çalışan personelin özlük işlemlerini yapmak, Özlük dosyasında yer alacak bilgi ve belgeleri İnsan Kaynakları Müdürlüğüne göndermek ve bu konuda koordinasyonu sağlamak,
 • Daire Başkanlığına bağlı birimlerin, faaliyetlerini yürütebilmeleri için ihtiyaç duydukları mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerini, Kamu İhale Mevzuatı doğrultusunda yapmak,
 • Daire Başkanlığına bağlı birimlerin ihtiyaç duyduğu melbusat, mefruşat, demirbaş ve sarf malzemelerin teminini, muhafazasını ve dağıtımını yapmak,
 • Daire Başkanlığına ve Müdürlüğe fiziksel ve elektronik ortamda gelen resmi yazıların kayıt, havale ve dağıtım işlemlerini yapmak,
 • Daire Başkanlığı birimlerindeki arşivlik malzemeleri teslim almak ve birim arşivinde saklama süresi dolan arşivlik malzemeleri Başkanlık Merkez Arşivine teslim etmek,
 • Daire Başkanlığı birimlerinde kullanılan, elektrik, su, doğal gaz, telefon vb. giderlerin tahakkukunu yapmak,
 • Zabıta hizmet binalarının giriş ve çıkışlarında gerekli önlemleri alarak ziyaretçi giriş ve çıkışlarını düzenlemek,
 • Zabıta telsiz haberleşme sistemini kurmak ve sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak,
 • Daire Başkanlığı hizmet binalarındaki internet, telefon, kalorifer, elektrik, su vb. tesisatlar, demirbaş eşya ve mefruşat ile motorlu hizmet araçlarının bakım, onarım ve temizliğini yapmak, yaptırmak,
 • Daire başkanlığının ihtiyacı doğrultusunda hizmet binası ve sosyal tesislerin inşası ve işletilmesi için gerekli çalışmalar yapmak,
 • Daire Başkanlığı bünyesinde personel devam ve kontrol, araç takip, filo yönetimi, ayniyat, e-denetim ve benzeri bilgi teknolojisi sistemlerinin kurulması için girişimde bulunmak, yapılmasını ve geliştirilmesini sağlamak,
 • Daire Başkanlığında çalışan personele yönelik kurumsal eğitim ve spor programı düzenlemek,
 • Belediye emir, yasak ve kuralları ile ilgili olarak 1608 sayılı Kanuna istinaden verilmiş idari yaptırımların yerine getirilmesini ve uygulanmasını sağlamak,
 • Sebze ve Meyve Hallerinde zabıta hizmetlerini yerine getirmek ve 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve buna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler ile belediye zabıtasına verilen görevleri yerine getirmek,
 • Su Ürünleri Halinde zabıta hizmetlerini yerine getirmek ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler ile belediye zabıtasına verilen görevleri yerine getirmek,
 • Terminallerde zabıta hizmetlerini yerine getirmek ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler ile belediye zabıtasına verilen görevleri yerine getirmek,
 • İl dışına gitmek isteyen ancak, maddi imkânı olmayan yoksul ve muhtaç kişilere yolcu bileti temin ederek dönüşlerini sağlamak,
 • Tüketici haklarının korunmasına yönelik 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile belediyelere verilen görevleri yerine getirmek. Tüketici hakları ile ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme ve özendirici faaliyetlerde bulunmak,
 • Her türlü canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin naklinde kullanılan menşei şahadetnamesi, pasaport, nakil belgesi, veteriner sağlık raporu ve nakil beyannamesi gibi belgelerin olup olmadığını denetlemek ve belgesiz olanlar hakkında yasal işlem yapmak,
 • İstanbul Boğaziçi Alanında, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu ve ilgili diğer imar mevzuatı kapsamında Boğaziçi İmar Müdürlüğü teknik elemanları ile müşterek denetim yapmak ve bu alan içerisinde kalan yapı ve binalar hakkında alınan yıkım ve benzeri kararların teknik eleman sorumluluğunda uygulanması için gerekli tedbirleri almak,
 • İstanbul Afet Müdahale Planı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Planı ile verilen görevleri yerine getirmek,
 • Daire Başkanlığı birimleri arasında hizmetlerin yerine getirilmesi bakımından uyum ve koordinasyonu sağlamak,
 • Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vatandaş şikâyetlerini değerlendirmek ve süresi içinde çözüme kavuşturmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereği, müdürlükte çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için gerekli tedbirleri almak.
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 117
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler