Zabıta Tedbir Müdürlüğü

MÜDÜR Mehmet Demir
ÖZGEÇMİŞ 1959 da Çelikhan'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde tamamladı. 1982 yılında İstanbul Üniversite Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden ... devamını oku
TELEFON 0216 586 55 95
SANTRAL 0216 586 55 99
FAX 0212 455 43 51
ADRES Cevizli Mahallesi E-5 Güney Yanyol İstanbul Büyükşehir Belediyesi Birimleri kat:4 Kartal/İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Yıkım işlemi müdürlük imkanları ile yapılamayacak durumda olan yapı ve binaları hizmet alımı yöntemi ile yıktırmak
 • Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 3194 sayılı İmar Kanunu’na istinaden ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapı ve binalar hakkında almış olduğu yıkım kararlarını teknik eleman nezaretinde uygulamak, uygulatmak.
 • Büyükşehir Belediyesi tarafından ıslah ve tasfiye kararı alınan gecekonduları ile 775 sayılı Kanun kapsamında kalan diğer gecekonduları, tahliye etmek ve yıkım işlemlerini teknik eleman nezaretinde yapmak, yaptırmak.
 • 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu kapsamında, Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan taşınmaz mallar üzerindeki yapı ve binaları tahliye etmek ve yıkım işlemlerini teknik eleman nezaretinde yapmak, yaptırmak,
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/z maddesi gereği afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde iş makinası, araç gereç ve zabıta desteği sağlamak,
 • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında, mülki amirlerce Büyükşehir Belediyesi tarafından tahliye edilmesi ve yıkılması istenen yapı ve binaların tahliye ve yıkım işlemlerini teknik eleman nezaretinde yapmak, yaptırmak,
 • İmar Mevzuatı kapsamında yetkili birim ve kurullar tarafından hukuka uygun olarak alınmış yıkım kararlarının uygulanması konusunda, ilçe belediyeleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının iş makinası, araç, gereç ve teknik destek taleplerine imkânlar nispetinde destek sağlamak,
 • Belediyemiz veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz malları üzerinde bulunan işgal vasıflı yapı ve binaların yıkılması yönündeki taleplere destek sağlamak,
 • Güncel yıkım teknikleri konusunda yurtiçi ve yurt dışında araştırma yapmak, üniversiteler ile ortak proje hazırlamak ve uygulamak,
 • İstanbul Afet Müdahale Planı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Planı ile verilen görevleri yerine getirmek,
 • Müdürlüğün görev alanı ile ilgili gelen vatandaş şikâyetlerini değerlendirmek ve süresi içinde çözüme kavuşturmak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereği, müdürlükte çalışan personelin iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için gerekli tedbirleri almak.
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 92
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler