Boğaziçi İmar Müdürlüğü

MÜDÜR Elçin Karaoğlu
ÖZGEÇMİŞ Elçin KARAOĞLU, 1976 yılında Rize’nin Ardeşen ilçesinde doğdu. Cağaloğlu Anadolu Lisesi’ndeki eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat ... devamını oku
TELEFON
SANTRAL 0212 312 64 00
FAX 0212 262 92 30
ADRES Fatih Orman Müdürlüğü Karşısı Hacı Osman Bayırı-Sarıyer/İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER

Ruhsat - İskân ve İzin İşlemleri;

 • Proje Onaylarının yapılması,
 • Yapı Yıkma Belgesi verilmesi

Yapı ve tadilat ruhsatı verilmesi

 • Yapı Kullanma İzni verilmesi,
 • Bahçe duvarı yapım izni
 • Basit Tamir İzni düzenlenmesi.
 • Kat irtifakı ve Kat mülkiyeti tesis işlemleri

Harita İle İlgili Görevleri;

 • Yapı ruhsatları için kot-kesit belgesi, inşaat-istikamet rölövesi düzenlemek 
 • Yapı parsellerinin kadastral revizyonları ile topografik durumlarını saptamak,
 • Halihazır ölçümü yapmak, bilgi paftası düzenlemek
 • Yola terk, yoldan ihdas, tevhit ve ifraz işlemlerinin yapılarak karar alınmak üzere Belediye Encümenine takdim etmek,
 • Yol istikametleriyle ilgili hesabat haritası düzenlemek

Yapıların Denetlenmesi İle İlgili Görevleri;

 • Yapılaşmaya ilişkin düzenli kontroller yapmak,
 • Ruhsatlı inşaatların projelerine uygunluğunu denetlemek,
 • Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılarla ilgili yasal işlemleri başlatmak,
 • Doğal zemine yapılabilecek tahribatları önlemek üzere yasal işlemleri başlatmak,

Planlama İle İlgili Görevler;

 • Teklif edilen plan değişikliklerini değerlendirmek,
 • Plan değişikliği için gerekli kurum ve kuruluşlarının görüşlerini almak,
 • Hazırlanan plan tadilatlarını, Büyükşehir Belediye Meclisine sunmak,
 • Meclis Kararı alınan plan tadilatlarını Yüksek Koordinasyon Kurul Kararı alınmak üzere Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğüne iletmek,
 • Onaylanan plan değişikliklerinin dağıtım ve ilan işlerini yapmak,
 • Plan itirazlarını incelemek ve Büyükşehir Belediye Meclisine sunmak,
 • Uygulama İmar Planları ile ilgili tereddüte düşülen konularda görüş oluşturmak ve ilgili mercilerden görüş almak
 • Yazılı ve çizimli imar durumu düzenlemek
 • Kısıtlılık belgesi vermek, halihazır harita, kadastral ve imar planı örnekleri çıkarmak,

Yapı Tesisatları İle İlgili Görevleri;

 • Ruhsat verilen yapılara ait tesisat projelerini tetkik ederek, onaylamak,
 • Isı yalıtım projelerini onaylamak ve ısı yalıtım kontrol belgesi vermek,
 • Yapılara asansör ruhsatı vermek,
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi için yapı muayene raporu düzenlemek ve projelerini onaylamak.

MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 11
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler