İstanbul Şehircilik Atölyesi Müdürlüğü (İŞAT)

MÜDÜR Mehmet Kahveci
ÖZGEÇMİŞ 1956 yılında Kahramanmaraş’ ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kahramanmaraş’ta tamamladı. 1986 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. ... devamını oku
TELEFON 0212 455 38 40
SANTRAL
FAX 0212 455 38 96
ADRES Kemalpaşa Mh. Gençtürk Cd. Ağayokuşu Sk. No. 23 Laleli/Fatih
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde; ifraz, tevhit, sınırlı ayni hak tesisi ve terkini, cins değişikliği, proje onayı, yapı ruhsatı, yapı kullanma izni ve benzeri tüm imar işlemlerini yürütür.
 • Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda “ilgili idare” sıfatı ile belediyelere verilen görevleri ifa eder, yetkileri kullanır. Belediye Meclisince ilçe belediyelerine kendi sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulama yetkisi verilmesi halinde de bu alanda aynı yetkileri devam eder.
 • Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde; 5216 sayılı Kanun ile verilen imar denetim yetkisini kullanır. Belediye Meclisince ilçe belediyelerine kendi sınırları içinde kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulama yetkisi verilmesi halinde de bu alanda aynı yetkileri devam eder.
 • Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde; proje ortak gideri sayılan alt yapı ve rekreasyon harcamalarını, sahip oldukları inşaatın toplam metrekaresi oranında gayrimenkul sahiplerinden tahsil eder.
 • Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde; devam eden inşaatlardan projeye uygunluğu belediye tarafından kabul edilenler ile Belediye ile anlaşma yapmayan veya Belediyece kamulaştırılmasına gerek duyulmayan gayrimenkul sahiplerinden proje alanında kendilerine 3194 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre ayrı ada ve parselde imar hakkı verilmiş olanların kendi inşaatlarını yapım sürecini denetler.
 • Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde devam eden inşaatlardan projeye uygunluğu belediye tarafından kabul edilmeyenlerin beş yıl süreyle durdurulması ve bu sürenin sonunda durdurma kararının devam edeceğine belediyece karar verilir ise bir beş yıl daha durdurulmasına dair işlemleri yürütür.
 • Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde yapılan tüm inşaatların kentsel dönüşüm plan ve projesi ile imar mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygunluğunu denetler.
 • Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilan edilen yerlerde gerekli görülmesi halinde önceki maddelerde belirtilen müdürlük görevleri ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin; mahallî idareler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi çerçevesinde ortak hizmet projeleri gerçekleştirilmesi hususunda gerekli prosedürü yürütür.

MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 6
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler