Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü

MÜDÜR Kemal Duran
ÖZGEÇMİŞ 1971 yılında Samsun’da doğdu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nden 1989 yılında mezun oldu. 1995 yılında, KTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümünde Lisans eğitimini tamamladı. ... devamını oku
TELEFON 0212 455 30 05
SANTRAL 0212 455 13 00
FAX 0212 455 36 11
ADRES Osmaniye Mahallesi Çobanceşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/istanbul
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Büyükşehir Belediyesi Kanunu yetki alanı içinde ve bu alanları etkileyen alanlarda, deprem ve zemin inceleme amaçlı rapor, etüt, harita, plan ve proje yapmak, yaptırmak, yürütmek ve geliştirmek
 • İmar planları, kentsel dönüşüm, mevcut veya yeni oluşturulacak her türlü yapılaşma ya da yerleşim alanları için jeolojik, jeofizik, jeoteknik, jeomorfolojik açıdan gerekli olan rapor ve haritaları yapmak veya yaptırmak, afet ve depremsellik durumlarını ortaya koymak,
 • Afet risk yönetimi, kentsel risklerin belirlenmesi, tehlike ve risk haritalarının oluşturulması konularında çalışmalar yapmak veya yaptırmak,
 • Belediyelerden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, özel veya tüzel kişilerden gelen ve imar planlarına esas olarak hazırlanmış yerleşime uygunluk, jeolojik, jeofizik ve jeoteknik inceleme raporları hakkında görüş vermek,
 • Zemin ve zemin hareketleri, deprem, afet tehlike ve risklerine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları yanında, üniversite veya diğer bilimsel kurumlarla ortak işbirliği yaparak; plan, proje, uygulama, araştırma inceleme, geliştirme, izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürütmek,
 • Görev, yetki ve sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirdiği projelerinin sonuç ürünlerini CBS tabanlı oluşturmak veya oluşturulmasını sağlamak,
 • Görev, yetki ve sorumluluğunda olan alanlarda ulusal ve uluslar arası düzeyde panel, bilgi şöleni, konferans, seminer v.b etkinlikler düzenlemek,
 • Mikrobölgeleme çalışmalarını yapmak veya yaptırmak,    
 • Topoğrafik,eğim analizlerini yapmak veya yaptırmak,
 • Mevcut veya muhtemel kütle hareketlerine yönelik çalışmalar yapmak veya yaptırmak, 
 • İmar planlarına esas jeolojik, jeofizik ve jeoteknik açıdan yerleşime uygunluk rapor ve haritalarını yapmak veya yaptırmak.
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 23
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler