Harita Müdürlüğü

MÜDÜR Osman Aydın
ÖZGEÇMİŞ Osman Aydın, 1963 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul'da tamamladı. 1986 yılında Yıldız Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. ... devamını oku
TELEFON 0212 455 18 50
SANTRAL 0212 455 13 00
FAX 0212 455 26 45
ADRES İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih / İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 7. Maddesi gereği, 15.07.2005 tarihli 25876 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği doğrultusunda 1/1000, 1/5000 vb. büyük ölçekli harita ve ortofoto harita yapmak, yaptırmak ve onaylamak.
 • İlçe belediyelerince, özel ve tüzel kişilerce yaptırılan 1/1000, 1/5000 vb. büyük ölçekli hâlihazır haritaların kontrolünü ve onayını yapmak.
 • Küçük ölçekli harita ve harita bilgilerinin İller Bankasından (Harita Genel Komutanlığı) temin edilmesini ve bunların müdürlük tarafından üretilen hâlihazır haritalar ve ortofoto haritalar ile birlikte arşivlenmesini sağlamak.
 • Planlama çalışmalarına altlık oluşturmak üzere, görev ve yetki sahası içerisindeki kadastro ve tapu sicil bilgilerini temin etmek, bununla ilgili olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile bu çerçevede protokol düzenlemek, hizmet amaçlı olarak çalışmak.
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun, 7-b maddesi gereğince parselasyon planlarının uygulanmasını denetlemek, İlçe Belediyelerinin yapmış oldukları imar uygulamalarının kontrollerini yaparak onay için Büyükşehir Belediyesi Encümenine sunmak ve 7-c maddesinde kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği her türlü imar uygulamasını yapmak, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili İmar mevzuatı hükümlerine göre imar uygulaması yapmak,
 • Her türlü harita ve harita bilgilerini usulüne uygun olarak arşivlemek, ilgili birimlerin kamu kurum ve kuruluşlarının ve halkın hizmetine sunmak.
 • Ücret karşılığı verilecek hizmetlerin fiyatlarını tespit etmek, bu fiyatlandırmayı Belediye Meclisine sunmak, alınan kararlar doğrultusunda uygulama yapmak.
 • Harita Şube Müdürlüğü, üretimi yaptığı veya yaptırdığı haritaları çoğaltmak suretiyle tespit edilecek ücret veya harç karşılığında talep sahiplerine vermek.
 • Coğrafi ve kent bilgi sistemi çalışmalarına altlık oluşturacak şekilde numarataj (Adres Bilgi Sistemi) çalışmaları yapmak.
 • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/g maddesi gereğince; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlemini gerçekleştirmek.
 • 25.04.2006 tarihli 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 69. maddesine göre 31.07.2006 tarihli ve 26245 sayı ile Resmi gazetede yayınlanan 'Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik' kapsamında binaların numaralandırılması, numaralandırılan binalara ait adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesi işlemlerine ilişkin çalışmaları yapmak, yaptırmak ve güncelleştirme işlemlerini sağlamak.
 • Büyük ölçekli mekânsal bilgilerin haritalardaki konum bilgilerinin x,y,z koordinatlarının sayısal, çizgisel ve ortofoto olarak elde edilmesi, Ulusal Veri Değişim Formatına (UVDF) uygun ve coğrafi bilgi sistemlerine altlık oluşturabilecek şekilde veri modeli ve standartlarını belirlemek, ilçe belediyelerinin bu model ve standartlar doğrultusunda çalışma yapmalarını sağlamak.
 • Lazer tarama veya yersel fotogrametri yöntemleriyle şehrin; tarihi, kültürel ve tabiat varlıklarını, doğal açıdan önem taşıyan mekânlarının korunmasını sağlamak amacıyla katı modelini oluşturmak ve 3 boyutlu model elde etme çalışmalarını yapmak.
 • Adres Bilgi Sistemini Coğrafi Bilgi Sistemine altlık oluşturacak şekilde kurmak, istek halinde ilçe belediyelerine bu görevi kontrollük üzerinde kalmak üzere devretmek.
 • Yatırımcı müdürlüklerce hazırlanan avan projelerin zemine uygulanmasını veya uygulatılmasını sağlamak.
 • Harita Şube Müdürlüğünce üretilen her türlü harita ve harita bilgilerinden rehber haritaları yapmak ve çoğaltmak.
 • İlçe belediyeleri ile hizmet amaçlı çalışmak.
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 11
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler