İmar Müdürlüğü

MÜDÜR Yunus Emre Küçük
ÖZGEÇMİŞ 1983 yılı İstanbul doğumlu olan Yunus Emre KÜÇÜK , ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesinin İnşaat Mühendisliği ... devamını oku
TELEFON 0212 455 22 10
SANTRAL 0212 455 13 00
FAX 0212 455 26 43
ADRES İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih / İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • İlgili kanunlar ve bu Kanunlara ait yönetmelikler ile imar planları ve plan notları uyarınca, İstanbul il sınırları dahilindeki imar hareketlerini denetlemek, mevzuata aykırı olanlara yasal gereklerinin yapılmasını sağlamak,
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki her türlü imar ve yapılaşma ile ilgili işlemleri; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun imar denetim yetkisini düzenleyen 11. maddesinde belirtilen yetkilere istinaden kontrol etmek ve denetlemek, imar mevzuatına aykırılıkların, usulsüzlüklerin giderilmesini istemek, denetim konusu her türlü iş ve işlemlere ilişkin bilgi ve belgeleri istemek, gerektiğinde ilgililer hakkında kanuni işlem yapılmasını yetkili mercilerden istemek, yapılan işlemlerin takibini yapmak,
 • İstanbul il sınırları dahilindeki imar uygulamaları ile ilgili olarak, uygulamada birlik ve beraberliği sağlayıcı karar ve tedbirleri almak (standart, şartname, yönetmelik genelge, bildiri vb.) ve tereddüt hasıl olan konularda görüş bildirmek ve yönlendirme yapmak, İlçe Belediyeleri arasında koordinasyonu sağlamak,
 • İmar Planları, plan notları ya da İmar Yönetmeliği gereğince avan projeleri incelemek, uygun bulunması halinde imar hizmetleri ücret tarifesine göre ücretlendirerek proje tasdiki yapmak,
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan yerlere ait avan proje, uygulama projesi, yapı izin belgesi, yapı kullanım belgesi, ruhsat yenilenmesi ve ilgili diğer belgeleri düzenlemek,
 • Alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi vermek,
 • Kent silüetini etkileme potansiyeline sahip yapılaşmalara, yapı yüksekliğine ilişkin uygunluk görüşü vermek,
 • Her yıl "imar hizmetleri ücret tarifesi" ve "otopark tarifesi" teklifini hazırlayıp Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunmak,
 • Görev alanlarıyla ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Büyükşehir Belediye meclisine iletmek,
 • Teftiş Kurulunca incelenen konularda yeminli bilirkişi görevlerini üstlenerek dosya ve arazi tetkiklerini yapmak, rapor düzenlemek,
 • İlgili mevzuat hükümlerinde belirlenen imar ile ilgili diğer görevleri yapmak.
2018 İstanbul İmar Yönetmeliği (Değişiklik 07.12.2018 – 30618 RG) Dosya indir
Otopark Yönetmeliği Dosya indir
Yapı Ruhsatı Süreçleri Rehberi Dosya indir
Meri İstanbul İmar Yönetmeliğine İlişkin Çizim ve Şekiller Dosya indir
Asansör, Yürüyen Merdiven, Yürüyen Bant Ve Platformların
Yıllık Periyodik Kontrolü Hakkında İşbirligi Protokolü Dosya indir
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 36
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler