Planlama Müdürlüğü

MÜDÜR Özcan Dağ
ÖZGEÇMİŞ 1977 yılında Muğla’da doğdu. Muğla Turgut Reis Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu. ... devamını oku
TELEFON 0212 455 22 55
SANTRAL 0212 455 13 00
FAX 0212 455 26 46
ADRES İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih / İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • Birim Yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilin de kalan alanlarda, Nazım İmar Planlarını yapmak, yaptırmak onaylatmak.
 • Onanlı Nazım İmar Planı değişiklik taleplerini incelemek, değerlendirmek, değişikliğe ait plan paftalarını hazırlamak ve onaylatmak.
 • İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanlıklarınca plan yapım yetkisi verilen alanların Uygulama İmar Planlarını veya Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarını yapmak, yaptırmak.
 • İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanlıklarınca yapılan - yaptırılan ve İlçe ve İlk Kademe Belediye Meclis Kararına bağlanan Uygulama İmar Planı ve bu planlara ait değişiklik tekliflerini ve bu planlara yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve onaylatmak.
 • Büyükşehir Belediye Meclisi’nce alınan her türlü karar ile İlçe ve İlk Kademe Belediye Başkanlıklarınca iletilen, İlçe ve İlk Kademe Belediye Meclisi’ne ait kararlar hakkında 5216 Sayılı Yasa çerçevesinde gereğini yapmak.
 • Onanlı planlar hakkında açılan her türlü davaya ait teknik rapor hazırlamak.
 • Onanlı nazım ve uygulama imar planları hakkında tereddüte düşülen konularda görüş vermek.
 • Yasa ile plan ve plan değişikliği hazırlama yetkisi verilen, Baraj Toplu Konut Bölgesi, Tünel, İçmesuyu, Yol, Karayolu, Köprü, Liman, Havaalanı, Enerji Nakil Hatları, Metro ve Tramvay güzergahları Çöp İmha ve Transfer İstasyonları vb. İstanbul geneline hizmet veren fonksiyonların yerlerinin tespitinde ve planlama sürecinde ilgili kurum ve kuruluşları ile koordinasyonu sağlamak, planı yapmak veya yaptırmak.
 • Plan yapım surecinde;

-Halihazır haritaları temin etmek.
-Kamu Kurum ve Kuruluşlarından görüş almak.
-Arazi tespiti için mevcut durum, topoğrafya, jeomorfolojik, jeolojik v.b.etütleri
temin etmek.
-Koruma amaçlı imar planlarında tescilli veya önerilecek eski eserleri incelemek, fişlemek ve fotoğraf çekimi ile ekoloji tespiti yapmak - yaptırmak.

 • Nazım imar planlarına yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve Büyükşehir Belediye Meclisine sunmak, bu konuya ilişkin meclis kararının gereğini yapmak.
 • Daire Başkanlığınca ve Belediye Başkanlık Makamı’nca verilecek diğer benzer görevleri ifa etmektir.

MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 19
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler