Kentsel Tasarım Müdürlüğü

MÜDÜR Ebru Yılmazlar
ÖZGEÇMİŞ 1982 yılı doğumlu Ebru Yılmazlar, ortaöğrenimini 2000 yılında Artvin Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra 2004 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık ... devamını oku
TELEFON 0212 449 98 38
SANTRAL
FAX 0212 449 51 37
ADRES Hacıahmet Mh. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No:1 34440 Beyoğlu / İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER


REKLAM İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

 • İstanbul Metropolüne, bir bütünlük içinde, uygun norm ve standartlar çerçevesinde proje üreten bir birim olan Kentsel Tasarım Müdürlüğü kentin ihtiyaçları doğrultusunda Kentsel Tasarım Projeleri yapar veya yaptırır, Cephe Islah Çalışmaları yapar veya yaptırır, İstanbul Genelinde İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği çerçevesinde yürütme ve denetleme yetkisini kullanır.
 • İstanbul’a yönelik bölgesel ve kentsel ölçekte bütünlük arz eden çalışmalarını yaparken faaliyetleri ile ilgili olarak;

a) Kent bütününde yapılar ile ilgili cephe silueti ve kent estetiğini gözeten kararlar üretmek.
b) Kamusal Mekan Kentsel Tasarım Projeleri yapmak yaptırmak.
c) İstanbul Genelinde Aydınlatma Tasarımı ve Detaylandırması yapmak ve yaptırmak
d) Kent Mobilyalarının Tasarımını yapmak. Bu amaçla hizmet alımı ihalesi yapmak, İlan, Reklam ve Tanıtım Elemanlarının şekil konum ve yerlerini belirlemek
e) Kentsel Sanat Yapıları için Proje yaptırmak, Proje yarışmaları düzenlemek, Sanat Yapıları için Üniversiteler ile protokoller yapmak.
f) Prestij mekanları – Rekreasyon bölgeleri gibi konularda bir bütünlük içinde Kentsel Tasarım Projeleri yapmak yaptırmak.

 • Kendi alanıyla ilgili avan, kesin ve tatbikat projelerini yapmak, yaptırmak onaylamak ve yapılan uygulamaları izlemek.
 • Toplumu bilgilendirmek amacıyla Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün faaliyet alanları ile ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilinçlendirecek, özendirecek kitap, kitapçık, broşür basmak, bastırmak, İlan yolu ile tanıtım yapmak, Kentsel Tasarım Kılavuzu hazırlamak, hazırlatmak.
 • İstanbul Nazım Planı doğrultusunda, Tarihi ve Doğal Sit Alanlarının Kentsel ve doğal sit alanlarının mekansal kalitelerini yükseltmek amacıyla düzenleme, altyapı ve üstyapı geliştirme çalışmaları, Metropol Genelinde Kent Mobilyalarının yerleşim düzeni ve seçimi, Kentsel Tasarım Proje ve Standartlarının oluşturulması, meydan, ana arter, cadde, sokak, tretuvar düzenlemeleri ve bu alanların görüntü, kullanım ve mekan kalitelerini arttıracak araştırma, inceleme amacına yönelik yurt içi ve yurt dışı teknik geziler yapmak.
 • Proje üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek, takip etmek, personelin bu amaçla eğitimini sağlamak için hizmet alımı ihalesi yapmak.
 • Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, yurtdışı ve yurtiçi üniversitelerle, yurtdışı ve yurtiçi ilgili meslek örgütleriyle, mesleğin gelişimi ve proje teknolojileri ile ilgili diyaloglar kurmak, haberleşme ağı kurmak, teknoloji ve bilgi alış-verişini sağlamak.
 • Kent kimliğini belirleyici, Nazım Plan ilke ve kararları doğrultusunda belirlenen faaliyet alanları içinde uzmanlaşmış Kentsel Tasarım Projeleri yapmak, yaptırmak.
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile Özel ve tüzel kişilerin münferit ya da reklamcılık mesleği ile iştigal eden reklam firmalarının, megaboard, bilboard, ışıklı – ışıksız pano, elektrik, elektronik ve bilgisayar sistemi ile çalışan ilan ve reklamların İstanbul’da başta meydanlar ve ana arterler olmak üzere muhtelif cadde ve sokaklara konulması talebi müracaatlarını incelemek, şekil, konum ve ölçülerini belirlemek, değerlendirmek, bu ilan ve reklamın konulup konulmayacağı hususunda olumlu veya olumsuz onay vermek.
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesinin özel mülkiyetinde bulunan gayrimenkul ve arsalarına konulacak megaboard, bilboard, ışıklı – ışıksız pano, elektrik, elektronik ve bilgisayar sistemi ile çalışan ilan ve reklamların tesis edilmesi aşamasından, bu yerlerinin reklam maksadıyla Büyükşehir Belediyesince ihale edilmeden önce İstanbul kenti bütününde Kentsel Tasarım Projeleri dahilinde Kentsel Tasarım Müdürlüğünce şekil, konum ve ölçülerinin belirleyip, değerlendirmesinin yapılarak ihale edilecek mülk ya da yerler hakkında ilan ve reklamın yapılıp, yapılamayacağı hususunda inceleme ve değerlendirme yapmak ile olumlu veya olumsuz onay vermek.
 • İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince her yıl çıkarılan “İlan Asma Tahsis ve Bakım Ücret Tarifesi”nde belirtilen İlan ve reklamın yapılacağı yerler hakkında ilan ve reklamın yapılıp yapılamayacağına karar ve onay vermek.
 • Kentsel Kasarım Müdürlüğü Bünyesinde; konuları ile ilgili gerekli birimlerin elemanlarından oluşan, Kentsel Tasarım Koordine ve Değerlendirme Komisyonları kurmak.
 • İlçe/Belde Belediye Başkanlıkları bünyesindeki İlçe Kentsel Tasarım Birimleri ile irtibat sağlamak.
 • Kent Estetiğini bozan, görüntü kirliliğine neden olan tüm olumsuzlukların önüne geçilmesi amacı ile Zabıta Müdürlüğü ile Koordinasyon sağlamak.
 • Kentsel Tasarım Müdürlüğü, yapılan çalışmaları dijital ortamda film, kitap, slayt, kaset halinde hazırlar ya da hazırlatır.

REKLAM İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
TANITIM İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
BİNA CEPHELERİNDEKİ REKLAM UYGULAMALARI İÇİN BELGE FORMU Dosya indir
İNŞAATLARDAKİ İSKELE YÜZEYİ REKLAM UYGULAMALARI İÇİN BELGE FORMU Dosya indir
REKLAM DİLEKÇE ÖRNEĞİ Dosya indir
REKLAM ALAN BİLGİSİ Dosya indir
MUVAFAKATNAME ÖRNEĞİ (Mülk Sahibi/Apartman Yöneticisi) Dosya indir
FESİH İHBARNAMESİ ÖRNEĞİ Dosya indir
TAAHHÜTNAME Dosya indir
BİNA CEPHELERİNDEKİ TANITIM UYGULAMALARI İÇİN GEREKLİ BELGE FORMU Dosya indir
BİNA CEPHELERİNDEKİ BEZ AFİŞ UYGULAMALARI İÇİN GEREKLİ BELGE FORMU Dosya indir
ARAÇLARA KONULAN REKLAM VE TANITIM UYGULAMALARI İÇİN GEREKLİ BELGE FORMU Dosya indir
BİNA BAHÇELERİNDEKİ TANITIM UYGULAMALARI İÇİN GEREKLİ BELGE FORMU Dosya indir
İNŞAAT ALANLARINDAKİ PARAVAN YÜZEYİ UYGULAMALARI İÇİN GEREKLİ BELGE FORMU Dosya indir
TANITIM İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ Dosya indir
İNŞAAT PARAVANI DİLEKÇE ÖRNEĞİ Dosya indir
BEZ AFİŞ İLE İLGİLİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ Dosya indir
BAHÇE PANOSU İLE İLGİLİ MUVAFAKAT ÖRNEĞİ Dosya indir
ARAÇ KİRA SÖZLEŞMESİ Dosya indir
ARAÇ DİLEKÇE Dosya indir
REKLAM İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
BİNA CEPHELERİNDEKİ REKLAM UYGULAMALARI İÇİN BELGE FORMU Dosya indir
İNŞAATLARDAKİ İSKELE YÜZEYİ REKLAM UYGULAMALARI İÇİN BELGE FORMU Dosya indir
REKLAM DİLEKÇE ÖRNEĞİ Dosya indir
REKLAM ALAN BİLGİSİ Dosya indir
MUVAFAKATNAME ÖRNEĞİ (Mülk Sahibi/Apartman Yöneticisi) Dosya indir
FESİH İHBARNAMESİ ÖRNEĞİ Dosya indir
TAAHHÜTNAME Dosya indir
TANITIM İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
BİNA CEPHELERİNDEKİ TANITIM UYGULAMALARI İÇİN GEREKLİ BELGE FORMU Dosya indir
BİNA CEPHELERİNDEKİ BEZ AFİŞ UYGULAMALARI İÇİN GEREKLİ BELGE FORMU Dosya indir
ARAÇLARA KONULAN REKLAM VE TANITIM UYGULAMALARI İÇİN GEREKLİ BELGE FORMU Dosya indir
BİNA BAHÇELERİNDEKİ TANITIM UYGULAMALARI İÇİN GEREKLİ BELGE FORMU Dosya indir
İNŞAAT ALANLARINDAKİ PARAVAN YÜZEYİ UYGULAMALARI İÇİN GEREKLİ BELGE FORMU Dosya indir
TANITIM İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ Dosya indir
İNŞAAT PARAVANI DİLEKÇE ÖRNEĞİ Dosya indir
BEZ AFİŞ İLE İLGİLİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ Dosya indir
BAHÇE PANOSU İLE İLGİLİ MUVAFAKAT ÖRNEĞİ Dosya indir
ARAÇ KİRA SÖZLEŞMESİ Dosya indir
ARAÇ DİLEKÇE Dosya indir
MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 9
TARİH BİRİM TÜR KONU
19 Nis 2021 Pzt 17:00 Kentsel Tasarım Müdürlüğü Diğer 2021/102381 Büyükada Fayton Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması Hızlı Görüntüle Detay
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler