Altyapı Projeler Müdürlüğü

MÜDÜR Ulaş Sunar
ÖZGEÇMİŞ 1981 yılında İstanbul’da doğan Ulaş SUNAR, lise öğrenimini Avcılar Teknik Meslek Lisesi’nde tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden ... devamını oku
TELEFON 0212 449 99 00
SANTRAL
FAX 0212 449 51 97
ADRES Hacıahmet Mh. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No:1 34440 Beyoğlu / İSTANBUL
İNSAN KAYNAKLARI Başvuru yap >
GÖREVLER
İLGİLİ BİRİMLER
İLGİLİ HABERLER
İLGİLİ BELGELER
İLGİLİ İHALELER
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk sınırlan içerisinde, Büyükşehir Belediyesi iç birimleri, İlçe Belediyeleri, resmi kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, beyaz masa başvurulan, görsel ve yazılı basm talepleri, sanal medya talepleri vb. aracılığı ile gelen talepleri toplayıp değerlendirmek.
 • Taleplerin yerinde incelemesini ve araştırmasını yapmak, projenin uygunluğunu değerlendirmek, üzerinde fikir geliştirmek, gerekirse fizibilite raporlan hazırlamak/hazırlatmak, gerekli görmesi durumunda talebi Başkanlığa rapor etmek ve talebin uygun görülmesi halinde projeyi hazırlamak/hazırlatmak.
 • Ürettiği projelerin etkinliğini ve verimliliğini fizibilite veya en etkin fayda/maliyet etütleri ile kontrol etmek, projelerin yatırımcı birimlerce uygulanıp uygulanmadığını takip etmek, etkin ve verimli proje üretilip üretilmediğine yönelik izleme yapmak ve geri besleme teknikleriyle proje üretim sürecinin gelişimini devam ettirmek.
 • Projelerin hazırlanması sırasında konu ile ilgili Belediye birimleri (Yapı İşleri Müdürlüğü, Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü, Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü, Raylı Sistemler Müdürlüğü, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, Ulaşım Planlama Müdürlüğü vb.) ve İlçe Belediyeleri ile gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • Yol-cadde-meydan düzenleme, park ve yeşil alan düzenleme projelerinde; ilgili kuramlardan gelen talepleri değerlendirmek, talebin teknik olarak incelemesini yapmak, gerekli görülmesi halinde Başkanlıkla konuyu aktarmak ve talebin uygun görülmesi halinde projeleri üretmek/ürettirmek.
 • Yol ve kavşak projelerinde; Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nce ön projenin tamamlanması, projenin planlara işlenmesi, kamulaştırmaya yönelik evrak, doküman ve paftaların hazırlanıp Başkanlık Onayı alınmış olması, güzergâh ve plan-profilin belirlenmiş olması halinde uygulama projesi çalışmalarına başlamak ve gerekli görüldüğü takdirde avan projeleri de hazırlamak.
 • Yaya geçidi projelerinde; geçidin yapılacağı yerle ilgili Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nce karar alınmış ve avan projesi hazırlanmış olması halinde, uygulama projesi çalışmalarına başlamak, gerekli görüldüğü takdirde avan projeleri de hazırlamak.
 • Zemin altı ve zemin üstü katlı otoparklar, transfer merkezleri projelerinde; ilgili kuramlardan gelen talepleri değerlendirmek, talebi ulaşım açısından Ulaşım Planlama Müdürlüğü ile birlikte irdelemek, gerekli görmesi halinde fizibilite raporu hazırlamak/hazırlatmak, uygun görülmesi halinde projeleri üretmek.

MÜDÜRLÜK
Tarih
Kelime
ARA
1/ 33
TARİH BİRİM TÜR KONU
 • Canlı Destek
 • Beyaz Masa
 • Hava Durumu
 • Trafik
 • Sosyal Tesisler